Otwarcie uzdrowisk 11 marca? Projekt zakłada taką możliwość

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zakłada, że od 11 marca działalność będą mogły wznowić uzdrowiska. Warunkiem rozpoczęcia leczenia będzie negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 lub zaszczepienie się pacjenta.
Zobacz wideo

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono w czwartek projekt nowelizacji rozporządzenia rządu w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Podkreślono w nim, że zmiany mają na celu ograniczenie ryzyka związanego z wystąpieniem epidemii.

Projekt przewiduje m.in. wznowienie od 11 marca 2021 r. działalności uzdrowiskowej, która zawieszona była od 24 października 2020 r. 

Do odwołania warunkiem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego, rehabilitacji uzdrowiskowej oraz świadczeń uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci wykonywanego pod opieką dorosłych, jest negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 pacjenta oraz opiekuna dziecka z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia lub rehabilitacji albo zaszczepienie się pacjenta lub opiekuna dziecka.

Podstawą do wykonania testu jest skierowanie na leczenie w tej formie.

TOK FM PREMIUM