Szczepienia nauczycieli. Ruszają zapisy dla kolejnych grup pedagogów

Rusza kolejna tura rejestracji na szczepienia przeciw COVID-19: dla pozostałych grup nauczycieli, nauczycieli do 65. roku życia oraz nauczycieli akademickich. Zapisy potrwają do 18 lutego, do końca dnia. Wszyscy nauczyciele będą szczepieni preparatem firmy AstraZeneca.
Zobacz wideo

Start rejestracji zaplanowano na godz. 8.00. Będą dwa oddzielne systemy rejestracji: dla nauczycieli uczących w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych za pomocą Systemu Informacji Oświatowej, dla nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach za pośrednictwem systemu POL-on.

Szczepienia nauczycieli. Kto się może zgłosić?

W ubiegłym tygodniu (od poniedziałku do środy) rejestrować na szczepienia przeciw COVID-19 mogła się pierwsza grypa nauczycieli - ci, którzy obecnie pracują stacjonarnie z dziećmi i młodzieżą: nauczyciele wychowania przedszkolnego, osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela, osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy, nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic), nauczyciele szkół i placówek specjalnych, nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu, pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych i pedagogiczna kadra kierownicza tych szkół i placówek.

Nie dotyczyło to nauczycieli w wieku powyżej 60 lat, gdyż zgodnie z ówczesnymi zaleceniami Rady Medycznej przy premierze szczepionką AstryZeneki mogły być szczepione w Polsce tylko osoby poniżej 60. roku życia. Jednak w piątek rano szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk poinformował, że zgodnie z nową decyzją Rady Medycznej szczepionka AstraZeneca może być stosowana u osób od 18 do 65 lat.

Dlatego w rejestracji na szczepienia, która rozpoczyna się w poniedziałek będą mogli wziąć udział także nauczyciele starsi. Będą mogli się zgłosić także wszyscy pozostali nauczyciele, którzy nie znaleźli się w pierwszej grupie nauczycieli, gdyż pracują obecnie z uczniami zdalnie, a także ci nauczyciele, którzy choć byli w pierwszej grupie, nie zgłosili dotąd chęci szczepienia.

Jak podało Ministerstwo Edukacji i Nauki w ubiegłym tygodniu zarejestrowanych do szczepienia zostało 268 tys. nauczycieli, czyli 65 proc. uprawnionych w pierwszej grupie.

Szczepienia nauczycieli. Jak się zgłosić?

Nauczyciel, który chce zostać zaszczepiony, powinien zgłosić to do dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki oświatowej, w której jest zatrudniony. Nauczyciel, który jest zatrudniony w kilku szkołach lub placówkach, ma zgłosić chęć do szczepienia w jednej, wybranej przez siebie.

Następnie dyrektorzy zgłaszają chętnych nauczycieli za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej przez formularz zgłoszeniowy. Wypełniony formularz z listą zgłoszonych do szczepienia jest przekazywany drogą elektroniczną do MEiN, skąd przekazywany jest dalej do właściwego szpitala węzłowego lub punktu szczepień (nazwa szpitala i jego adres każda szkoła miała widoczny w formularzu; tak samo w przypadku punktu). W momencie dostarczenia szczepionki, szpital lub punkt przypisany szkole ma informować dyrektora szkoły lub placówki, kiedy jego pracownicy mogą przyjechać na szczepienie.

W poniedziałek rusza też rejestracja na szczepienia nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach. Rejestrować będzie można osoby w wieku do 65 lat. Tu za zbieranie zgłoszeń odpowiadają rektorzy uczelni, którzy będą też wybierać miejsca szczepień według listy punktów, która zostanie przekazana im przez resort edukacji i nauki.

Nauczyciel akademicki, który pracuje na więcej niż jednej uczelni lub współpracuje z więcej niż jedną uczelnią, może zgłosić się do zaszczepienia tylko w jednej uczelni.

Szczepienia nauczycieli akademickich. Zgłoszenia przez System POL-on

Uczelnia zbiera od uprawnionych pracowników deklaracje udziału w szczepieniach - jest to krok, który uczelnia organizuje i przeprowadza we własnym zakresie. Do zgłoszenia pracowników uczelni na szczepienie niezbędny będzie System POL-on (System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym).

Uczelnia w systemie POL-on przygotowuje listę pracowników zainteresowanych udziałem w szczepieniach wraz z wymaganymi danymi. System przekazuje listę zgłoszonych pracowników do NFZ. NFZ przekazuje odpowiednio posegregowane listy zgłoszeń do właściwych punktów szczepień. Punkty kontaktują się z zainteresowanymi pracownikami uczelni lub z koordynatorami szczepień na uczelni w celu ustalenia terminu zastrzyków.

Szczegółową instrukcję zgłaszania nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach opublikowało MEiN na swojej stronie internetowej.

TOK FM PREMIUM