Ponad połowa Polaków uważa, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku [SONDAŻ]

Według 32 proc. Polaków ogólna sytuacja w kraju zmierza w dobrym kierunku. Znacznie więcej osób jest innego zdania. 54 proc. pytanych przez CBOS uważa, że sytuacja w Polsce zmierza w złym kierunku.
Zobacz wideo

Jak wynika z danych przedstawionych przez CBOS, grupa zadowolonych z sytuacji w kraju wzrosła (w stosunku do stycznia) o 3 punkty procentowe ciągu miesiąca. Przed miesiącem także 54 proc. Polek i Polaków stwierdziło, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku.

14 proc. osób nie ma zdania (w styczniu było to 17 proc.).

Respondenci byli też pytani o to, czy ich zdaniem sytuacja w kraju w ciągu 2021 roku zmieni się. 21 proc. uważa, że poprawi się; 30 proc., że w tym czasie sytuacja się nie zmieni. Zdaniem 39 proc. badanych sytuacja w Polsce się pogorszy. 10 proc. nie miało zdania.

Według 19 proc. badanych przez CBOS sytuacja polityczna w kraju jest dobra. Zdaniem 25 proc. respondentów nie jest "ani dobra, ani zła". 51 proc. ankietowanych uznało, że sytuacja jest zła, a 6 proc. odparło, że "trudno powiedzieć".

Zdaniem 12 proc. ankietowanych w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce poprawi się; 44 proc. uznało, że się nie zmieni, a według 32 proc. - sytuacja ta się pogorszy. 12 proc. nie miało zdania.

26 proc. respondentów oceniło, że sytuacja gospodarcza w kraju jest dobra; 27 proc. uznało, że jest "ani dobra, ani zła"; według 41 proc. - sytuacja w kraju jest zła, 5 proc. nie miało zdania.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI), samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI). We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 1 do 11 lutego 2021 r. na próbie liczącej 1179 osób (w tym: 44,3 proc. metodą CAPI, 40,1 proc. CATI i 15,6 proc. CAWI.

DOSTĘP PREMIUM