Sąd: Dane PESEL przekazane Poczcie Polskiej bezprawnie. Min. Marek Zagórski działał bez podstawy prawnej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził bezskuteczność czynności przekazania w kwietniu zeszłego roku przez ministra cyfryzacji rejestru PESEL Poczcie Polskiej. O wyroku WSA poinformowało Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. RPO w maju 2020 r. zaskarżył tę decyzję ministra.
Zobacz wideo

"To kolejny zgodny z wnioskiem RPO wyrok WSA w sprawie związanej z niedoszłymi wyborami korespondencyjnymi z 10 maja 2020 r." - zaznaczyło we wtorkowym komunikacie Biuro RPO.

W końcu kwietnia 2020 r. RPO zaskarżył bowiem także decyzję premiera zobowiązująca Pocztę Polską do przygotowania wyborów korespondencyjnych, a w połowie września zeszłego roku WSA orzekł, że ta decyzja premiera Mateusza Morawieckiego z 16 kwietnia br. rażąco naruszyła prawo. "Zaskarżona decyzja jest nieważna. (...) Przepis przewiduje dwie podstawy stwierdzenia nieważności: gdy rażąco narusza prawo i gdy została wydana bezpodstawnie. W ocenie sądu obie te podstawy w tej sprawie zaistniały" - uznał wtedy WSA.

Na tamto orzeczenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego została złożona skarga kasacyjna przez Prezesa Rady Ministrów. "Wyrok WSA w Warszawie w sprawie decyzji Prezesa Rady Ministrów zawiera cały szereg stwierdzeń nietrafnych, zarówno odnośnie faktów, jak też ich prawnej oceny. W szczególności wyrok ten przypisuje zaskarżonej decyzji premiera treści oraz znaczenie prawne, których tam w ogóle nie ma" - mówił PAP w październiku zeszłego roku przewodniczący Rady Legislacyjnej przy premierze prof. Marek Szydło.

Jednocześnie - w maju zeszłego roku - RPO Adam Bodnar zaskarżył do WSA decyzję ministra cyfryzacji o przekazaniu rejestru PESEL Poczcie Polskiej. Zdaniem Bodnara minister działał bez podstawy prawnej, naruszając tym samym przepisy zawarte w konstytucji.

Jak przypominał Rzecznik 22 kwietnia ub.r., ówczesny minister cyfryzacji Marek Zagórski udostępnił Poczcie Polskiej dane osobowe z rejestru PESEL dotyczące obywateli polskich, którzy uzyskali pełnoletność dnia 10 maja 2020 r. i których krajem zamieszkania jest Polska.

Z wyjaśnień ministerstwa udzielonych RPO wynikało, że dane obywateli zapisane zostały na płycie DVD i zabezpieczone hasłem. "Płytę przekazano osobie reprezentującej Pocztę Polską po uprzednim zweryfikowaniu jej tożsamości. Przesyłka była konwojowana przez Pocztę Polską. Hasło do danych zapisanych na płycie nie zostało przekazane razem z płytą, lecz osobnym kanałem komunikacyjnym" - informowano.

Przekazane dane obejmowały imię i nazwisko, numer PESEL oraz - w zależności od tego, jakie dane osoba posiada zarejestrowane w rejestrze PESEL – aktualny adres zameldowania na pobyt stały, a w przypadku jego braku ostatni adres zameldowania na pobyt stały, a także adres zameldowania na pobyt czasowy.

Minister odpowiadał także w tej sprawie, że "dostał z Poczty taki wniosek, a dane wydał na podstawie specustawy kowidowej".

Ostatnio RPO otrzymał z sądu informację, że 26 lutego br. sąd administracyjny stwierdził bezskuteczność tej czynności po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym tej sprawy ze skargi Rzecznika na czynność ministra w przedmiocie udostępnienia danych osobowych z rejestru PESEL. Wyrok WSA nie jest prawomocny – resort może się odwołać do NSA.

TOK FM PREMIUM