Rusza Narodowy Spis Powszechny. Udział jest obowiązkowy. Jakie są pytania?

1 kwietnia ruszy Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, który potrwa trzy miesiące - do 30 czerwca 2021 roku. Czy uczestnictwo w spisie powszechnym jest obowiązkowe? Jakie są pytania w Narodowym Spisie Powszechnym?
Zobacz wideo

Spis ludności to podstawowe badanie i źródło danych z zakresu statystyki ludności, które ma na celu zebranie informacji o jej stanie i strukturze według ustalonych cech demograficznych i społeczno-zawodowych, w oznaczonym momencie, na określonym terytorium. Odbywa się raz na 10 lat.

Narodowy Spis Powszechny. Czy muszę się spisać?

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 będzie przeprowadzony od 1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku.

Udział w spisie jest obowiązkowy - wynika z ustawy o statystyce publicznej. Odmowa udziału w spisie wiąże się z grzywną do 5 tys. zł.

Narodowy Spis Powszechny. Jak można się spisać?

Narodowy Spis Powszechny będzie realizowany przede wszystkim przez internet - metodą samospisu. Uzupełniająco, jeżeli ktoś nie będzie mógł samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy, spis odbywać się będzie metodą wywiadu telefonicznego (CATI) lub metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI).

Spisać się samemu będzie można już od czwartku. Wystarczy zalogować się na stronę spis.gov.pl i wypełnić kwestionariusz na własnym komputerze lub urządzeniu mobilnym. Każda osoba dokonująca samospisu będzie uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, osoba spisująca się będzie używać unikalnego hasła. Aplikacja na bieżąco będzie sygnalizować, czy respondent właściwie wypełnia rubryki.

Jeśli ktoś nie spisze się sam - wywiady bezpośrednie przeprowadzać będą rachmistrzowie spisowi. Zarejestrują oni odpowiedzi osoby spisywanej na urządzeniu mobilnym, które będzie wyposażone w oprogramowanie do przeprowadzenia spisu.

Narodowy Spis Powszechny. Jakie są pytania?

Każda z osób proszona będzie o podanie podstawowych danych na swój temat takich jak nazwisko, pierwsze i drugie imię, numer PESEL, płeć oraz data urodzenia. Kolejne pytania będą służyć ustaleniu adresu zamieszkania oraz tego, czy nasz obecny adres jest adresem stałym czy tymczasowym oraz jak długo pod nim mieszkamy.

Wszystkich pytań w kwestionariuszu jest całkiem sporo i już można znaleźć je na stronie spis.gov.pl.

W pytaniach dotyczących mieszkania trzeba podać, czyją jest ono własnością i kto oprócz nas je zamieszkuje, a także wskazać powierzchnię lokalu czy liczbę pomieszczeń. Pytani będziemy również o źródła energii wykorzystywane do ogrzewania mieszkania. W sekcji poświęconej budynkowi, w którym mieszkamy, pytania dotyczyć będą m.in. podłączenia go do sieci wodociągowej, gazowej i kanalizacyjnej.

Wśród innych pytań są znajdziemy te o stan cywilny, wykształcenie, miejsce pracy czy przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego. To ostatnie jest jednym z kilku pytań, w przypadku których możemy zrezygnować z odpowiedzi.

Narodowy Spis Powszechny. 100 lat od pierwszego spisu

Spis pod hasłem "Liczymy się dla Polski" odbędzie się w 100. rocznicę pierwszego spisu powszechnego w Rzeczypospolitej Polskiej. Spis ma być źródłem informacji na temat liczby i struktury demograficznej mieszkańców Polski, a także ich wykształcenia, wykonywanych zawodów i warunków, w jakich żyją.

Dane pozyskane podczas spisu mają posłużyć do celów naukowo-badawczych. Zostaną też wykorzystane do tworzenia założeń polityk publicznych, które państwo i władze samorządowe prowadzą w różnych sferach życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego.

TOK FM PREMIUM