Nowe stawki mandatów 2021. Sprawdź, za co zapłacisz więcej

Od soboty 10 kwietnia w życie wejdzie rozporządzenie określające nowe stawki mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. Chodzi między innymi o utrzymanie czystości w obrębie nieruchomości czy trzymanie psów.
Zobacz wideo

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów jest z 18 marca 2021 roku i zmienia stawki mandatów karnych za niektóre wykroczenia.

Nowe stawki mandatów. Brak kontroli nad psem

Chodzi między innymi o niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Za wykroczenie to grzywna wyniesie od 50 do 250 zł. Natomiast za niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka - mandat będzie wyższy i wyniesie 500 zł.

Wiele mediów podało informacje, że od soboty obowiązywać będzie zakaz wypuszczania psa bez smyczy, a za jego złamanie grozić będzie wyższy mandat. Wyjaśnialiśmy tu, że przepisy określające to, gdzie i kiedy można spuszczać psa luzem się nie zmieniają, więc informacja o "zakazie" wypuszczania czworonoga bez smyczy nie jest prawdziwa.

Nowe stawki mandatów. Nietrzymanie czystości nieruchomości

Kolejnym wykroczeniem wspomnianym w rozporządzeniu jest "niewykonywanie obowiązku utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości lub niestosowanie się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych" - za to mandat karny będzie wynosił od 100 do 250 zł.

Podobnie jak za nieutrzymanie porządku i warunków higieny w środkach sanitarnych przez przewoźnika.

Nowe stawki mandatów. Sprzedaż tytoniu

Na nowe rozporządzenie uważniej spojrzeć powinni także sprzedawcy, bowiem kolejna grupa mandatów, które ulegną zmianie dotyczy sprzedaży i udostępniania wyrobów tytoniowych.

I tak za "udostępnianie wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18" grozić będzie mandat 500 zł.

Taka sama kara grozić będzie za "wprowadzanie do obrotu wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych na terenie podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych".

Mandat w wysokości 100 zł zapłacić trzeba będzie za „sprzedawanie papierosów w opakowaniach zawierających mniej niż dwadzieścia sztuk oraz luzem bez opakowania” oraz za "wprowadzanie do obrotu wyrobów tytoniowych" (wyjątkiem są sklepy wolnocłowe).

Z kolei nieumieszczenie w punkcie detalicznym widocznej i czytelnej informacji o treści: "Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18" wiązać się będzie z mandatem wysokości 150 zł. Podobnie jak "nieumieszczenie przez właściciela lub zarządzającego obiektem lub środkiem transportu informacji o zakazie palenia".

Nowe rozporządzenie zacznie obowiązywać 10 kwietnia 2021 roku. Całą treść dokumentu można znaleźć tu.

DOSTĘP PREMIUM