RPO wnioskuje do sądu, ale Orlen nie czeka. Koncern powołał nowego prezesa Polska Press

RPO Adam Bodnar wystąpił do sądu o uwzględnie w aktach postanowienia wstrzymującego wykonanie decyzji prezesa UOKiK, który wyraził zgodę na przejęcie Polska Press przez PKN Orlen. Tymczasem PKN Orlen wybrał nowego prezesa Polska Press, którym został Marcin Dec. Spółka ogłosiła, że ma to "przyspieszyć proces integracji Polska Press w ramach Grupy Orlen".
Zobacz wideo

Jak dowiedziała się PAP w Biurze RPO, wniosek w tej sprawie, podpisany przez Adama Bodnara, trafił w środę do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy. "W wydanym postanowieniu Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że do czasu rozstrzygnięcia złożonego odwołania strony transakcji muszą wstrzymać się z wykonywaniem zaskarżonej przez RPO decyzji Prezesa UOKIK oraz powstrzymać się od wykonywania jakichkolwiek praw udziałowych z nabytych udziałów w kapitale zakładowym. Rzecznik przedkłada przedmiotowe postanowienie celem jego uwzględnienia w aktach rejestrowych spółek" - napisał Rzecznik we wniosku.

Jednak tego samego dnia PKN Orlen poinformował, że decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki powołano nowego prezesa Polska Press, co ma umożliwić "przyspieszenie procesu integracji Polska Press w ramach Grupy Orlen". "Na stanowisko prezesa zarządu Polska Press został powołany Marcin Dec, ceniony menadżer, związany z branżą mediowo-reklamową od ponad 20 lat" - przekazał koncern. 

"Marcin Dec będzie pełnił funkcję prezesa do czasu ukształtowania się składu zarządu Polska Press" - zaznaczono w komunikacie. Orlen wyjaśnia przy tym, iż aktualnie zarząd Polska Press pracuje w czteroosobowym składzie. Oprócz prezesa Marcina Deca zasiadają tam wiceprezes Dariusz Świąder oraz członkinie zarządu, czyli Magdalena Chudzikiewicz i Dorota Kania.

Sąd uwzględnił wniosek RPO, ale Daniel Obajtek ma inne zdanie 

W poniedziałek po południu Biuro RPO informowało, że sąd uwzględnił wniosek RPO o wstrzymanie wykonania decyzji prezesa UOKiK w sprawie przejęcia przez PKN Orlen spółki Polska Press. We wtorek warszawski sąd okręgowy w krótkim komunikacie potwierdził tę informację. Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał natomiast we wtorek postanowienie sądu na piśmie wraz z jego uzasadnieniem. W uzasadnieniu sąd napisał m.in., że "podejmowanie wszelkich czynności w warunkach zawieszenia wykonania decyzji może nieść negatywne skutki wynikające z nieważności czynności prawnych".

Jednak prezes PKN Orlen Daniel Obajtek oświadczył we wtorek, że "nabycie udziałów Polska Press dokonało się skutecznie 1.03.2021 r., czyli przed wydaniem przez sąd postanowienia". "W związku z tym postanowienie sądu jest bezprzedmiotowe i nie ma wpływu na nasze działania, ani skuteczność nabycia tego podmiotu" - dodał. Ocenił też, że "postanowienie sądu nie ogranicza również PKN Orlen w wykonywaniu uprawnień właścicielskich z udziałów w Polska Press; RPO wnioskował do sądu o wydanie takiego zakazu, ale sąd w sentencji wydanego postanowienia nie nałożył na PKN Orlen takiego obowiązku".

TOK FM PREMIUM