Matury 2021. "Lalka" i "Ziemia Obiecana". Wiemy, co było na egzaminie z języka polskiego

Rozpoczeły się matury 2021. "Lalka" i "Ziemia obiecana" - znajomośc tych lektur na pewno przydała się tegorocznym maturzystom, bo to właśnie one pojawiły się na dzisiejszym egzaminie z jezyka polskiego na poziomie podstawowym.
Zobacz wideo

Przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej już rano w mediach społecznościowych dali do zrozumienia, że na teście z języka polskiego może pojawić się właśnie "Lalka". "Mamy nadzieję, że większość maturzystów znalazła wśród dzisiejszych tematów wypracowań z j. polskiego jeden dla siebie. Wiemy, że przynajmniej jedno powszechnie wyrażane marzenie udało nam się spełnić" - napisano. Nie jest zaś tajemnicą, że co roku maturzyści apelują właśnie o tę lekturę Prusa. 

Przed godziną 12 okazało się, że tematy tegorocznej rozprawki dotyczyły właśnie "Lalki" Bolesława Prusa i "Ziemi Obiecanej" Władysława Reymonta. Te lektury potwierdzają maturzyści, którzy już wyszli z egzaminu. - Myślałam, że będzie gorzej - przyznała w rozmowie z reporterką TOK FM Agnieszką Wynarską jedna z maturzystek z I Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy.  Na maturze z języka polskiego w tym roku trzeba było napisać rozprawę na jedne z trzech tematów: czy ambicja ułatwia osiąganie celu, na podstawie "Lalki", lub czy miasto jest dobre, czy złe dla człowieka, na podstawie "Ziemi obiecanej", albo analiza wiersza "Strych" Beaty Obertyńskiej.

Matura 2021. Egzamin w reżimie sanitarnym

Drugi rok z rzędu egzamin jest organizowany w warunkach pandemii. Obowiązuje reżim sanitarny - zgodnie z wytycznymi przygotowanymi wspólnie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji i Nauki, a zatwierdzonych przez Główny Inspektorat Sanitarny. 

Zgodnie z nim na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych podobnych do objawów COVID-19. Zasada ta obowiązuje zdających, nauczycieli, egzaminatorów, obserwatorów, pracowników szkoły i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu. Na egzamin nie może przyjść osoba przebywająca w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo jeśli sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Od tej reguły są dwa wyjątki: osoba, która przechorowała COVID-19 (jest ozdrowieńcem) i osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki) mogą przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywają w domu z osobą w izolacji bądź na kwarantannie.

Abiturienci, którzy nie mogą z przyczyn losowych lub zdrowotnych przystąpić do egzaminów w sesji majowej, będą mogli przystąpić do nich w sesji dodatkowej w czerwcu. Jej termin wyznaczono na 1-16 czerwca.

Zgodnie z wytycznymi na teren szkoły mogły wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Abiturienci są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.  Ławki w sali egzaminacyjnej muszą być tak ustawione, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp.

Nowe wymagania egzaminacyjne

W tym roku egzamin maturalny przeprowadzone jest na podstawie wymagań egzaminacyjnych ogłoszonych w grudniu, a nie jak w ubiegłych latach - na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań z podstawy.

Maturzyści muszą - tak jak w latach ubiegłych - obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Maturzyści nie muszą w tym roku przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą nadal przystąpić maksymalnie do egzaminów z sześciu takich przedmiotów. CKE podała, że z możliwości niezdawania w tym roku przedmiotu dodatkowego zdecydowało się skorzystać 13,5 proc. tegorocznych absolwentów liceów i techników.

Nie będzie też obowiązkowych egzaminów ustnych. Zdawać je będą tylko ci maturzyści, którzy potrzebują wyniku z egzaminu ustnego przy rekrutacji na uczelnie za granicą. Jak podała CKE, przeprowadzone będą 842 egzaminy ustne.

Na świadectwie maturalnym w miejscu, gdzie powinien być podany wynik z egzaminu ustnego, abiturientom, którzy nie będą ich zdawać, wpisywana będzie adnotacja: "W 2021 r. egzaminu nie przeprowadzano".

Matury 2021. Kiedy będą wyniki?

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 20 maja. Sesja egzaminów ustnych rozpocznie się 19 maja, potrwa do 21 maja. Wyniki matur ogłoszone zostaną 5 lipca.

TOK FM PREMIUM