Szef będzie mógł sprawdzić trzeźwość pracownika. Rząd szykuje przepisy

Pracodawcy będą mogli badać, czy pracownicy są trzeźwi. Rząd pracuje nad przepisami uprawniającymi firmy do kontroli zatrudnionych na obecność alkoholu we krwi. O uregulowanie tej kwestii zabiegał Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców - informuje "Puls Biznesu".
Zobacz wideo

"Pracodawcy będą mogli badać, czy pracownicy są trzeźwi. Trwają prace nad stworzeniem do tego podstawy prawnej, o co zabiegał Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców (MŚP). Wprowadzi ją nowelizacja Kodeksu pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, której projekt wpisano do rządowych prac legislacyjnych. Rada Ministrów planuje przyjąć go w trzecim kwartale tego roku" - informuje w czwartkowym wydaniu  "Puls Biznesu".

Z informacji gazety wynika, że projekt ma sprecyzować zasady przeprowadzania ze względu na określony prawem cel prewencyjnej, wyrywkowej kontroli pracowników na obecność alkoholu lub substancji działających do niego podobnie w ich organizmach.

"PB" podkreśla, że "obecnie nie ma przepisów, które określałyby procedurę takiego badania na żądanie pracodawcy lub zatrudnionego i możliwość niedopuszczenia do wykonywania obowiązków służbowych kogoś, wobec kogo zachodzi uzasadnione podejrzenie, że znajduje się w stanie po zażyciu takich środków".

Przygotowywane regulacje odnosiłyby się również do osób zatrudnionych na podstawie innej niż stosunek pracy. "Ponadto uzupełniony zostanie katalog przesłanek uzasadniających nakładanie kar upomnienia, nagany lub pieniężnej. Będą one groziły za stawienie się do pracy w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu lub jego zażywanie w czasie pracy" - dodaje gazeta.

DOSTĘP PREMIUM