Nowe przepisy dot. hulajnóg elektrycznych. Sprawdź, co się zmienia od dziś

Od dziś - 20 maja - obowiązują nowe przepisy ruchu drogowego dotyczące m.in. popularnych elektrycznych hulajnóg. Wprowadzono zasady, które ograniczają jazdę takimi pojazdami po chodnikach. Sprawdź, za co można zostać ukaranym?
Zobacz wideo

Kierujący hulajnogą elektryczną musi korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli takie znajdują się na jego trasie. Dopuszczalna prędkość, jaka go obowiązuje to 20 km/h. Jednak jeśli ma do dyspozycji jezdnię, na której obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h, a brakuje na jego trasie ścieżki rowerowej, musi korzystać z jezdni – z prędkością dopuszczalną 20 km/h.

Osoba na hulajnodze może wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów z zachowaniem następujących zasad:

 • jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego;
 • zachowanie szczególnej ostrożności;
 • ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.

Rolki, wrotki, deskorolki i hulajnogi manualne

Oprócz hulajnóg elektrycznych nowe przepisy, które obowiązują od dziś, regulują sposób poruszania się osób korzystających z "urządzeń wspomagających ruch".

Ustawodawca zapisał, że jest to "sprzęt sportowo-rekreacyjny przeznaczony do poruszania się przez osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni". Chodzi o popularne rolki, wrotki, deskorolki i hulajnogi manualne, czyli takie, które nie posiadają elektrycznego napędu.

 - Podstawowe przepisy odnoszące się do tych "urządzeń wspomagających ruch" polegają na tym, że skierowano je na chodnik dla pieszych lub drogę dla rowerów. Osoba, która porusza się na tym urządzeniu, może sobie wybrać jedną z nich - mówił na antenie TOK FM mecenas Michał Burtowy specjalizujący się w Prawie o Ruchu Drogowym.

Czyli przyjmując, że mamy drogę dla rowerów obok chodnika, to osoba na rolkach będzie mogła korzystać raz z chodnika, a raz z drogi dla rowerów, w zależności od tego, jak będzie jej wygodniej. Zdaniem prawnika, nie jest do końca dobre rozwiązanie. - Ta swoboda wyboru wydaje mi się trochę ryzykowna. Prawo powinno jasno regulować, co jest dozwolone, a co zabronione - stwierdził.

Użytkownikiem "urządzeń wspomagających ruch" może być każdy, kto ukończył 7 lat.

 • musi on poruszać się z prędkością, która "zapewnia panowanie nad tym urządzeniem";
 • nie wolno mu korzystać z jezdni, jeśli dopuszczana będzie na niej prędkość powyżej 30 km/h;
 • na drodze dla rowerów powinien poruszać się prawą stroną, a w strefie zamieszkania ma prawo korzystać z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed samochodami;
 • jeśli korzysta z chodnika, musi poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać mu ruchu.

Poruszanie się urządzeniem wspomagającym ruch napędzanym siłą mięśni nie wymaga posiadania żadnych uprawnień i jest dopuszczalne bez ograniczeń wiekowych.

W jakich miejscach będzie mógł przekraczać jezdnię? - Przepis mówi jasno, że nie powinno się poruszać wzdłuż przejścia dla pieszych, ale odnosi się do kierujących pojazdami. Osoba poruszająca się na rolkach musi zachować szczególną ostrożność. Teoretycznie powinna zdjąć rolki, przejść pieszo, ale to jest tak nieracjonalne, że nie sądzę, by jakiś policjant lub strażnik miejski na to zwrócił uwagę – mówił w TOK FM mec. Burtowy

Jak parkujemy hulajnogi?

Zgodnie z nowymi przepisami hulajnogą elektryczną zaparkować możemy w miejscu wyznaczonym przez zarządcę drogi (parking, spot hot i inne).

Jeśli nie ma takiego miejsca, to hulajnogę elektryczną ustawiamy:

 • jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika czyli najbardziej oddalonej od jezdni;
 • równolegle do chodnika;
 • pozostawiając, tak jak w przypadku parkowania aut i innych pojazdów, minimum 1,5 m szerokości chodnika dla pieszych.

Wszystkie warunki powinny być spełnione jednocześnie.

Nie wolno parkować:

 • na przystankach komunikacji miejskiej - 15 m odległości;
 • na przejścia dla pieszych - 10 m odległości);
 • na mostach;
 • w jakikolwiek sposób utrudniający dostęp do budynków lub innych prawidłowo zaparkowanych pojazdów.

Urządzenia transportu osobistego – UTO

Nowe przepisy regulują też prawa i obowiązki osób na deskorolkach elektrycznych. To "urządzenie transportu osobistego", czyli pojazd napędzany elektrycznie, bez siedzenia i pedałów.

Kierujący nim musi korzystać z drogi dla rowerów, jeśli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Obowiązuje go zachowanie prędkości do 20 km/h. Może wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, w przypadku braku drogi dla rowerów. Musi jednak wtedy jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać mu ruchu.

Poruszanie się "urządzeniem transportu osobistego" po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat jest zabronione w każdej sytuacji, również pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku do 10 lat mogą poruszać się na deskorolkach elektrycznych jedynie w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej.

Nowe regulacje dotyczą też pojazdów takich jak monocykl oraz seegway.

Mandaty

Nowelizacja przepisów wprowadziła również kary za poruszanie się hulajnogą elektryczną lub "urządzeniem wspomagającym ruch" chodnikiem lub drogą dla pieszych -  z prędkością większą niż prędkość zbliżona do prędkości pieszego lub za nieustępowanie pierwszeństwa pieszemu:

 • 100 zł - za przewożenie innej osoby, zwierzęcia lub ładunku
 • 100 zł - za przejeżdżanie wzdłuż przejścia dla pieszych przewidziano karę w wysokości
 • 200 zł - za korzystanie podczas jazdy z telefonu (słuchawka lub mikrofon trzymane w ręku);
 • 300-500 zł - za kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka.

Posłuchaj:

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM