TSUE: Polska ma natychmiast wstrzymać wydobycie węgla w kopalni Turów

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przychylił się do wniosku Czech i nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów "do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia". "Decyzja o droga do dzikiej transformacji energetycznej" komentuje na Twitterze Polska Grupa Energetyczna.
Zobacz wideo

"Polska zostaje zobowiązana do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. Podnoszone przez Czechy zarzuty dotyczące stanu faktycznego i prawnego uzasadniają zarządzenie wnioskowanych środków tymczasowych" - czytamy w postanowieniu wydanym przez wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

To następstwo pozwu przeciwko Polsce, jaki w lutym do TSUE złożyły Czechy. Zwróciły się do Trybunału o uwzględnienie wpływu wydobycia węgla w kopalni Turów, na mieszkańców terenów przygranicznych i rozpatrzenie wniosku w trybie przyspieszonym. Minister środowiska Czech Richard Brabec stwierdził wtedy, że pozew jest niezbędny dla ochrony czeskich obywateli, ponieważ Polska nie spełniła postulatów Pragi związanych z ochroną środowiska. Minister zapowiedział też, że rozmowy z Polską będą kontynuowane, ale Czechy traktują obecne wydobycie w Turowie jako nielegalne.

- Skarga jest bezpośrednio związana z naruszeniem praw obywateli Czech, którzy nie mogli uczestniczyć ani w postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę kopalni, ani w sądowej kontroli tej decyzji. Polska nie dostarczyła również stronie czeskiej niezbędnych dokumentów związanych z wydobyciem i nie uwzględniła oceny jego oddziaływania na środowisko - stwierdził wiceminister spraw zagranicznych Martin Smolek, który jednocześnie jest przedstawicielem rządu ds. reprezentowania Czech przez TSUE.

Jest komentarz PGE

Właściciel kopalni zareagował na decyzję TSUE za pośrednictwem Twittera. "Decyzja #TSUE to droga do dzikiej transformacji energetycznej. Unijny #zielonyład na naszych oczach ponosi porażkę" - napisano.

Gdy Czechy zdecydowały się na wystąpienie do TSUE polskie Ministerstwo Klimatu i Środowiska było zaskoczone decyzją Pragi. Jego rzecznik podkreślił, że doszło do rozmów z przedstawicielem ministerstwa środowiska Czech i z ich przebiegu można było wnioskować, iż jest szansa na polubowne zakończenie sporu.

Kopalnia i elektrownia Turów należą do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, będącego częścią PGE Polskiej Grupy Energetycznej. W 2020 roku polski minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka przedłużył koncesję na wydobywanie w Turowie węgla brunatnego na kolejne sześć lat, do 2026 roku.

DOSTĘP PREMIUM