"Pan Tadeusz" i "Przyjaciel mądrości". Wiemy, co było na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego

Zakończył się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego - pierwszy z trzech testów, które w tym tygodniu piszą uczniowie ostatnich klas podstawówki. - Było kilka szkół w kraju, które dostały fałszywe informacje mailowe o rzekomym ataku, w kilku szkołach były ewakuacje - powiedział dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Wiemy, co było na egzamienie ósmoklasisty 2021.
Zobacz wideo

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego rozpoczął się po godzinie 9. Trwał 120 minut. Dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. dla uczniów z dysleksją, mógł być przedłużony do 180 minut.

- Egzamin w większości szkół przebiegł spokojnie. Było kilka szkół w kraju, które dostały fałszywe informacje mailowe o rzekomym ataku. W kilku szkołach były ewakuacje, ale wszędzie egzamin się rozpoczął, choć w kilku szkołach z opóźnieniem. Nigdzie nie doszło do sytuacji, w wyniku której egzamin został przeniesiony na czerwiec – powiedział dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.

Egzamin ósmoklasisty 2021. Co było na teście?

Uczniowie musieli zmierzyć m.in. z interpretacją fragmentu "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza i "Przyjaciela mądrości" Tadeusza Płużańskiego. Ósmoklasiści musieli też zredagować zaproszenie na spotkanie z cyklu "Poznajemy filozofię" - tak, by zachęcić koleżanki i kolegów do udziału w tym wydarzeniu.

Kolejnym wyzwaniem, jakie stanęło przed uczniami, było napisanie wypracowania, w którym mieli się odwołać do wybranej lektury obowiązkowej.

Egzamin ósmoklasisty 2021. Kiedy wyniki? 

Egzamin ósmoklasisty jest trzydniowy. W pierwszym dniu był egzamin z języka polskiego. W drugim dniu – w środę – będzie egzamin z matematyki. W trzecim dniu – w czwartek – będzie egzamin z języka obcego. Wszystkie trzy egzaminy są pisemne. Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 9 lipca.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie może przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie – 16-18 czerwca.

Wynik egzaminu wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

TOK FM PREMIUM