Egzamin ósmoklasisty. CKE opublikowała arkusz zadań z matematyki

Jakie były zadania na egzaminie ósmoklasisty? Uczniowie klas VIII, którzy pisali w środę egzamin z matematyki, musieli wykazać się m.in. umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych oraz wykazać się znajomością figur i brył geometrycznych oraz ich właściwości; CKE opublikowała arkusz zadań.
Zobacz wideo

Egzamin z matematyki jest jedną z trzech części egzaminu ósmoklasisty. We wtorek uczniowie pisali egzamin z języka polskiego. W czwartek będą mieli egzamin z języka obcego.

Arkusz egzaminacyjny rozwiązywany przez uczniów Centralna Komisja Egzaminacyjna upubliczniła w środę po zakończeniu egzaminu na swoje stronie internetowej. Zawiera 19 zadań. Wśród nich było 15 zadań zamkniętych i cztery otwarte. Zadania zamknięte to takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych. Zadania otwarte to takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź.

Co było na egzaminie ósmoklasisty z matematyki?

Zdający musieli się wykazać umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, np. wykonywać działania na potęgach i pierwiastkach oraz wykonywać obliczenia procentowe. Ósmoklasiści musieli także wykazać się znajomością figur i brył geometrycznych oraz ich właściwości.

Jedno z zdań zamkniętych brzmiało: "Ala kupiła trzy zeszyty i blok rysunkowy. Średnia arytmetyczna cen tych czterech artykułów była równa 6 zł. Zeszyty kosztowały łącznie 15 zł. Ile kosztował blok rysunkowy? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. A. 4 zł; B. 5 zł; C. 8 zł; D. 9 zł".

Inne zadanie brzmiało: "Skrzynia ma kształt prostopadłościanu. Podłoga skrzyni ma wymiary 1,5 m i 1,2 m, a wysokość skrzyni jest równa 1 m. Piasek wsypany do skrzyni zajmuje 3/4 jej pojemności. Ile metrów sześciennych piasku wsypano do skrzyni? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. A. 1,8 m3; B. 0,45 m3; C. 1,35 m3; D. 2,4 m3".

Jeszcze inne zadanie w tej grupie zilustrowane było diagramem słupkowym, na którym przedstawiono liczby medali zdobytych na czterech letnich igrzyskach olimpijskich przez reprezentację Polski. Odczytując dane z tego diagramu uczniowie mieli ocenić prawdziwość podanych w zadaniu zdań, dotyczących medali zdobytych przez reprezentację Polski.

W kolejnym zaś zilustrowanym rysunkiem przedstawiającym bryłę - ośmiościan foremny (który tworzą dwa jednakowe ostrosłupy prawidłowe czworokątne połączone podstawami), trzeba było obliczyć pole powierzchni ma bryły, znając powierzchnię całkowitą ostrosłupa.

Pierwsze z zadań otwartych brzmiało: "Paweł powiedział, że podzieli tabliczkę czekolady w taki sposób, że bratu przypadnie 1/2 całej tabliczki, siostrze 5/12 całej tabliczki, a jemu 1/6 całej tabliczki. Czy taki podział tabliczki czekolady jest możliwy? Uzasadnij swoją odpowiedź".

Inne zadanie otwarte brzmiało: "Ania chciała kupić 10 jednakowych puszek karmy dla psa, ale zabrakło jej 11 złotych. Kupiła 6 takich puszek karmy i zostało jej 3,40 złotych. Ile kosztuje jedna puszka karmy? Zapisz obliczenia".

Jeszcze inne zdanie otwarte brzmiało: "Dany jest prostokąt ABCD o wymiarach 12 cm i 16 cm. Odcinek AC jest przekątną tego prostokąta. Odcinek DS jest wysokością trójkąta ACD. Oblicz długość odcinka DS. Zapisz obliczenia".

Za prawidłowe rozwiązanie każdego z zadań zamkniętych uczeń otrzyma po jednym punkcie. Zadania otwarte są wyżej punktowane, za prawidłowe rozwiązanie można otrzymać w zależności od zadania 2 lub 3 punkty.

Egzamin z matematyki trwał 100 minut; dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. dla uczniów z dysleksją, mógł być przedłużony do 150 minut.

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 9 lipca.

Wynik egzaminu wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

TOK FM PREMIUM