Powstaje Czarna Księga Przemocy w Rodzinie. Poznamy liczbę śmiertelnych ofiar

Realną liczbę śmiertelnych ofiar przemocy pokaże Czarna Księga Ofiar Przemocy Domowej 2021, która w formie raportu zostanie przedstawiona w połowie 2022 roku - powiedziała PAP jedna z koordynatorek projektu Paulina Szczupaczyńska. Jak zaznaczyła, obecnie nie jest znana dokładna liczba ofiar śmiertelnych przemocy w rodzinie, dostępne są jedynie dane szacunkowe mówiące o przedziale od 150 do 500 osób rocznie.
Zobacz wideo

- Do tej pory opieraliśmy się na szacunkach, które za sprawą naszego projektu zastąpią dane. To właśnie z konieczności pozyskania rzetelnych informacji, ukazujących faktyczną skalę problemu powstał nasz projekt - wyjaśniła.

Poinformowała, że próbę dokładnego zmierzenia skali tego zjawiska podjęło Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ w ramach projektu Czarna Księga Ofiar Przemocy Domowej 2021. - Projekt dotyczy szeroko pojętego zliczenia śmiertelnych przypadków związanych z przemocą domową. Chodzi nam o to, by policzyć zabójstwa, a także usiłowania zabójstw, samobójstwa oraz tajemnicze zaginięcia w rodzinach, gdzie wcześniej raportowano przemoc - zaznaczyła Szczupaczyńska.

Poinformowała, że dane będą pozyskiwane z monitoringu mediów, danych z policji, z prokuratur i sądów, zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy, czy placówek ochrony zdrowia. - Planujemy, aby to wszystko, co uda nam się zliczyć, zamknąć w raporcie, który przedstawimy szeroko. W raporcie znajdą się nie tylko dane, jakie udało nam się pozyskać, lecz także rekomendacje dotyczące metodologii zbierania danych o śmiertelnych zdarzeniach związanych z przemocą domową w Polsce w kolejnych latach - zastrzegła Szczupaczyńska.

Poinformowała, że raport ukaże się najprawdopodobniej w połowie 2022 r.

Wzrost przemocy domowej w pandemii

Jak podkreśliła Szczupaczyńska, pandemia i związana z nią izolacja spowodowała znaczący wzrost przypadków przemocy domowej w rodzinach. - W wyniku obostrzeń ofiary przemocy niejednokrotnie zostawały zamknięte w jednym pomieszczeniu z osobą stosującą przemoc, w związku z czym ta przemoc eskalowała bardziej. Osoby pokrzywdzone nie mogły wyjść z domu do pracy czy do szkoły. Dlatego w tym roku w rodzinach jest zdecydowanie więcej przypadków przemocy - oceniła.

Sygnały o śmiertelnych zdarzeniach w kontekście przemocy domowej można nadsyłać na adres: centrum@niebieskalinia.pl. Więcej o projekcie na stronie www.niebieskalinia.pl.

Projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Patronat instytucjonalny nad projektem objął Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych PAN. Patronem medialnym jest Polska Agencja Prasowa.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM