Zmiana w 500 plus zwiększyła nierówności społeczne. "Większość tych dodatkowych miliardów trafiła do lepiej sytuowanych"

Zmiana z 2019 roku, która polegała na rozszerzeniu świadczenia 500 plus na wszystkie gospodarstwa domowe z dziećmi, niezależnie od ich dochodu, pogłębiła nierówności społeczne - stwierdziła w TOK FM prof. Iga Magda ze Szkoły Głównej Handlowej.
Zobacz wideo

Pomimo pandemii sytuacja materialna Polaków nieznacznie się poprawiła, a dochód rozporządzalny na osobę wzrósł ok. 2 proc. - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Według prof. Igi Magdy ze Szkoły Głównej Handlowej, która była gościnią Światopodglądu w TOK FM, to wynik przede wszystkim zmiany w programie 500 plus, jaka nastąpiła w 2019 roku. - Mieliśmy wtedy rozszerzenie się świadczenia 500 plus na wszystkie gospodarstwa domowe z dziećmi, niezależnie od ich dochodu. Widać z tych danych (GUS), że to świadczenie trafiło przede wszystkim do lepiej sytuowanych gospodarstw domowych - powiedziała.

Chodzi więc o to, że nierówności w ostatnim czasie rosną. - W danych GUS jest taki wykres nierówności, który pokazuje rozkład między biedniejsze i bogatsze gospodarstwa domowe. I to jest uderzające, że w 2020 roku odnotowano wzrost nierówności. Od 2012-13 roku cały czas obserwowaliśmy spadek tego wskaźnika. Teraz to się odmieniło – zauważyła.

Jej zdaniem stało się właśnie przez zmiany w programie 500 plus, które nastąpiły w 2019 roku. Przywołałam badania prof. Michała Myki, które pokazują, jak świadczenia 500 plus są dystrybuowane pomiędzy poszczególne grupy dochodowe. - Okazało się, że ta zmiana z 2019 roku spowodowała, iż większość tych dodatkowych miliardów wypłacanych (przez rząd) trafiła do 20 proc. lepiej sytuowanych gospodarstw domowych – mówiła prof. Iga Magda.

- To że współczynnik nierówności bardzo zmalał między 2015 a 2017 rokiem przypisuje się świadczeniu 500 plus, ponieważ ono było wtedy adresowane do mniej bogatych gospodarstw. Osoby, które miały dochody powyżej 800 zł na osobę, nie dostawały tego świadczenia. Więc ta reforma była bardziej redystrybucyjna, a ta zmiana w 2019 roku wyraźnie zwiększyła nierówności – tłumaczyła. - Jest pytanie, czy powinniśmy wspierać takim świadczeniem także bogate gospodarstwa domowe – zakończyła.

TOK FM PREMIUM