Czy I Prezes SN zostanie ukarana grzywną? Taki wniosek złożył pełnomocnik sędziego Juszczyszyna

Sąd Okręgowy w Olsztynie kilka tygodni temu - w ramach zabezpieczenia roszczeń sędziego Juszczyszyna - nakazał I Prezes Sądu Najwyższego opublikowanie specjalnej adnotacji w internecie. Małgorzata Manowska do tej pory tego nie zrobiła. Stąd wniosek o ukaranie pani prezes grzywną w wysokości 15 tys. złotych.
Zobacz wideo

Sąd Okręgowy w Olsztynie 10 maja 2021 roku zobowiązał I Prezes SN do opublikowania specjalnej adnotacji przy uchwale Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, dotyczącej odsunięcia sędziego Juszczyszyna od orzekania. Miała się w niej znaleźć informacja, że skuteczność i wykonalność uchwały zostały wstrzymane na czas trwania postępowania o ustalenie, że nie jest ona orzeczeniem Sądu Najwyższego.

W związku z tym, że I Prezes SN nie opublikowała na stronie sądu informacji o tym, że skuteczność i wykonalność uchwały w sprawie Pawła Juszczyszyna została wstrzymana - właśnie złożono w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 231 Kodeksu Karnego przez Małgorzatę Manowską. Przestępstwo miałoby polegać na przekroczeniu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków.

W ramach wniosku o egzekucję świadczeń niepieniężnych pełnomocnik sędziego Pawła Juszczyszyna chce, by sąd wyznaczył I Prezes Sądu Najwyższego jeden dzień roboczy na opublikowanie informacji, do której opublikowania już wcześniej została zobowiązana. Chce również, by ukarano ją grzywną w wysokości 15 tysięcy zł, jeśli tego obowiązku nie wykona.

Sprawa sędziego Juszczyszyna

To kolejna odsłona walki sędziego Pawła Juszczyszyna nie tylko o przywrócenie do orzekania, ale również o praworządność w Polsce.

Sędzia w dwóch sądach uzyskał już rozstrzygnięcia mówiące o tym, że powinien - w ramach zabezpieczenia powództwa - wrócić do pracy w trybie natychmiastowym. Tyle, że prezes sądu, w którym jest zatrudniony - Maciej Nawacki - do orzekania go nie dopuszcza.

W tej sprawie również prawnik Juszczyszyna złożył wniosek o egzekucję postanowienia sądu i o ukaranie sędziego Nawackiego grzywną.

DOSTĘP PREMIUM