Matury 2021. CKE: Egzamin maturalny zdało ponad 74 proc. tegorocznych absolwentów

Spośród tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 81 proc., a spośród absolwentów techników - 64 proc. Maturę 2021 podumowała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Od 8:30 wynki egzaminów maturzyści mogą sprawdzać na stronie http://wyniki.edu.pl.

Matura 2021 różniła się od egzaminów z ubiegłych lat. Maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Nie było w tym roku obowiązkowych egzaminów ustnych. 

Jak wynika z danych CKE, spośród tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących maturę zdało 81 proc., a spośród absolwentów techników - 64 proc. Maturę z polskiego zdało 93 proc. maturzystów, a z matematyki 79 proc.

7,8 proc. tegorocznych absolwentów nie zdało egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu. Wśród absolwentów liceów takie osoby stanowią 5,8 proc., wśród absolwentów techników - 11,1 proc.

Matura 2021. Jak sprawdzić wyniki?

Do sprawdzenia wyników matur potrzebne są login (PESEL zdającego) i hasło, który każdy zdający otrzymał od dyrektora szkoły. Wyniki matury 2021 dostępne będą w tzw. "systemie ZIU" (Zintegrowany Interfejs Użytkownika).

Aby zdać maturę, należy uzyskać minimum 30 proc. punktów z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym.

W tym roku matura była szczególnym wyzwaniem dla uczniów. To ze względu na pandemię i naukę zdalną, która w przypadku maturzystów trwała - z krótkimi przerwami - właściwie trzy semestry. Z tego też powodu wymagania były nieco niższe.

Matura 2021. Co z poprawkami?

A co w przypadku tych, którzy dowiedzą się dziś, że egzaminu maturalnego nie zdali? Matura poprawkowa 2021 zaplanowana jest na sierpień.

Wyniki poprawek mają być przedstawione 10 września.

TOK FM PREMIUM