Pedofilia w Kościele. Państwowa komisja prosi zakony katolickie o informacje i akta. Ponad 70 pism

Państwowa Komisja ds. Pedofilii zwróciła się do zakonów katolickich o udzielenie informacji na temat zdarzeń dotyczacych lat 2001-2021. Chodzi o informacje na temat procesów karno-administracyjnych wobec osób duchownych, wskazywanych jako sprawcy wykorzystywania seksualnego małoletnich poniżej 15 roku życia.
Zobacz wideo

Komisja zwróciła się też do zakonów o przesłanie akt spraw lub - jeśli te się nie zachowały - streszczeń spraw zakończonych. "Uzyskane dane posłużą ocenie skali wykorzystania seksualnego w Polsce. Podobnie jak informacje otrzymane od przełożonych innych kościołów chrześcijańskich oraz dane z akt ponad 2500 postępowań prowadzonych przez instytucje państwowe" - podkreślono w komunikacie Państwowej Komisji.

"Uprawnienia Państwowej Komisji związane z wglądem do akt postępowań kanonicznych wynikają z ustawy regulującej jej funkcjonowanie. Jednym z podstawowych zadań jest bowiem badanie sposobu reagowania m.in. organizacji i podmiotów w zakresie wyjaśniania przypadków nadużyć seksualnych" - zaznaczono.

Jak wskazano, zarówno to, jak i monitorowanie działań podejmowanych przez organizacje i podmioty, w tym kościoły i związki wyznaniowe "wymaga ze strony organizacji i podmiotów współpracy w zakresie niezbędnym do dokładnego wyjaśnienia spraw". "W konsekwencji, dla skutecznego współdziałania konieczne jest udostępnienie Państwowej Komisji odpowiedniej dokumentacji" - zauważono w informacji.

"W swoich wystąpieniach Państwowa Komisja wskazuje także na zniesienie przez Watykan tzw. tajemnicy papieskiej w sprawach dotyczących nadużyć seksualnych oraz liczy na dobrą wolę współpracy wszystkich instytucji i organizacji dla zwiększenia ochrony małoletnich przed przestępstwami seksualnymi" - podkreślono.

Pedofilia w Kościele. Komisja skarży się na brak informacji od władz episkopatu

Komisja w maju wysłała prośby do zwierzchników polskich Kościołów - prawosławnego, greckokatolickiego, ewangelicko-reformowanego, luterańskiego, zielonoświątkowego oraz zboru Świadków Jehowy - o informacje na temat "postępowania w przypadku wykorzystywania seksualnego małoletnich w tych wspólnotach".

"Kościoły zielonoświątkowy i ewangelicko-reformowanego poinformowały o procedurach i zasadach wewnętrznych dotyczących ochrony małoletnich. Kościoły obrządków wschodnich powiadomiły o braku zgłoszeń takich przypadków" - czytamy w komunikacie.

"Państwowa Komisja nie otrzymała natomiast danych ani akt od organów Kościoła katolickiego (pisma wysłano do biskupów ws. procesów karno-administracyjnych oraz do sądów biskupich ws. postępowań kanonicznych). Wskazany do współpracy z Państwową Komisją delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży abp Wojciech Polak wymienił jako dysponenta akt watykańską Kongregację Nauki i Wiary", dlatego - przypominamy - w czerwcu komisja wystąpiła z pismem do Watykanu.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM