Powrót do Polski z wakacji. Zasady wjazdu do kraju. Dla kogo kwarantanna? Kto musi mieć test?

Zasady wjazdu do Polski i kwestia obowiązkowej kwarantanny to temat, który interesuje turystów wyjeżdżających na wakacje za granicę. Jakie są zasady wjazdu do naszego kraju? Kto musi spodziewać się obowiązkowej kwarantanny? Sprawdzamy aktualne przepisy.
Zobacz wideo

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dla kogo jest kwarantanna po wjeździe do Polski?
  • Czy przed wjazdem do Polski trzeba zrobić test?
  • Jakie są zasady dla osób wjeżdżających do Polski ze strefy Schengen?
  • Jakie są zasady dla osób wjeżdżających do Polski spoza strefy Schengen?

Zasady wjazdu do Polski. Dla kogo kwarantanna?

Wakacje to czas luzowania i znoszenia obostrzeń, również w podróżowaniu. Jednak wciąż pojawiają się nowe, niebezpieczne warianty COVID-19, jak teraz wariant delta, które budzą szerokie zaniepokojenie. W związku z tym szereg obostrzeń, również związanych z przemieszczaniem się, wciąż obowiązuje. Dotyczy to także osób, które chcą wjechać na terytorium Polski, np. wracając z zagranicznych wakacji. Mimo zniesienia licznych obostrzeń wciąż musimy brać pod uwagę możliwą kwarantannę, jeśli wracamy zza granicy.

Zasady wjazdu do Polski są uzależnione od tego, skąd przyjeżdżamy. Podróżnych dzieli się na dwie grupy: pierwsza to osoby przybywające do Polski z państw członkowskich Unii Europejskiej, ze strefy Schengen oraz z Turcji. Druga natomiast, to osoby przybywające do Polski spoza strefy Schengen. Każdej z tych grup dotyczą inne zasady. Jednocześnie od 17 lipca każda osoba przekraczająca polską granicę państwową samolotem wypełnia kartę lokalizacji podróżnego w postaci elektronicznej lub papierowej.

Kwarantanna przy wjeździe do Polski? Zasady dla przyjeżdżających ze strefy Schengen

Osoby wjeżdżający do Polski z państw członkowskich Unii Europejskiej, ze strefy Schengen oraz z Turcji niezależnie od środka transportu podlegają 10-dniowej kwarantannie. Zwolnione z tego obowiązku są osoby, które spełniają jeden lub więcej z poniższych warunków:

  • zaszczepione pełnym cyklem szczepienia, a od podania ostatniej dawki szczepienia upłynęło 14 dni (liczone od dnia następującego po dniu podania ostatniej dawki), a ponadto mają poświadczenie szczepienia w postaci unijnego certyfikatu COVID lub innego honorowanego dokumentu (szczepionka musi być dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej).
  • Przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (tzw. ozdrowieńcy) nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy RP. Ozdrowieńcy muszą okazać dokument potwierdzający przebycie choroby (w języku polskim lub angielskim).
  • Posiadają negatywny wynik testu PCR lub antygenowego na COVID-19 potwierdzony unijnym certyfikatem COVID lub innym dokumentem (w języku polskim lub angielskim). Test musi być wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy.

Nie dotyczy to jedynie dzieci do 12. roku życia podróżujących pod opieką dorosłych, którzy są zaszczepieni przeciwko COVID-19 lub posiadają negatywny wynik testu na COVID-19.

Podróżni, na których została nałożona kwarantanna, będą mogli do 48 godzin po przekroczeniu granicy wykonać test, którego negatywny wynik zwalnia z obowiązku kwarantanny. Jedynie osoby, które od momentu przylotu przebywają w Polsce nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot w ciągu 24 godzin, są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny.

Powrót do Polski. Jakie zasady dla przyjeżdżających spoza strefy Schengen?

Osoby wjeżdżające na teren Polski spoza Unii Europejskiej, strefy Schengen lub Turcji również podlegają 10-dniowej kwarantannie. Są jednak od tej zasady wyjątki, które nie do końca pokrywają się z regulacjami dla przybywających np. z Włoch czy Grecji. Osoby przyjeżdżające spoza strefy Schengen mogą zostać zwolnione z tego obowiązku pod warunkiem, że spełnią jedno z poniższych kryteriów:

  • Są zaszczepione pełnym cyklem szczepienia, a od podania ostatniej dawki szczepienia upłynęło 14 dni (liczone od dnia następującego po dniu podania ostatniej dawki), a ponadto mają poświadczenie szczepienia w postaci unijnego certyfikatu COVID lub innego honorowanego dokumentu (szczepionka musi być dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej).
  • Są dziećmi do 12. roku życia i podróżują pod opieką dorosłych, którzy są zaszczepieni przeciw COVID-19, przebyli zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (tzw. ozdrowieńcy) nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Polski. Ozdrowieńcy muszą okazać dokument potwierdzający przebycie choroby.
  • Podlegają zwolnieniom wymienionym w §3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, czyli m.in.: załogi samolotów i statków, zawodowi kierowcy, uczniowie chodzący do szkół w sąsiednich krajach czy dyplomaci.

Podróżni, na których nałożono kwarantannę, będą mogli nie wcześniej niż 7 dnia, licząc od dnia następującego po dniu przekroczenia granicy, wykonać test, którego negatywny wynik zwolni ich z kwarantanny. Przy obliczaniu siedmiodniowego terminu kwarantanny nie uwzględnia się dnia, w którym nastąpiło przekroczenie granicy Polski.

DOSTĘP PREMIUM