Kto może oddać krew? Sprawdź, czy nadajesz się na krwiodawcę

Kto może oddać krew, a kto nie zostanie do tego dopuszczony? Krew ratuje życie, dlatego właśnie krwiodawcy są tak bardzo potrzebni. Dotyczy to zwłaszcza sezonu letniego, gdy na drogach dochodzi do licznych wypadków. Jednak mimo szczerych chęci nie wszyscy mogą oddać krew.
Zobacz wideo

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Kto może oddać krew?
 • Kto może zostać krwiodawcą?
 • Jakie są przeciwwskazania do oddania krwi?

Kto może oddać krew? Kto może zostać krwiodawcą?

Krew potrafi być cenniejsza niż złoto. Zwłaszcza w sezonie wakacyjnym, kiedy krwi brakuje, a statystyki policyjne wskazują na zwiększoną liczbę wypadków drogowych. Szczególnie dramatycznie jest w przypadku grup B Rh- i 0 Rh-, a jak wiadomo krew znaczy życie. Dlatego tak ważne jest, by angażować się w krwiodawstwo.

Jednak mimo szczerych chęci nie wszyscy mogą oddać krew. Dawcy są kwalifikowani zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi ( Dz. U. poz. 1741) i muszą spełniać szereg wymogów. Wszystko po to, by chronić zdrowie oraz życie obu stron: dawcy i biorcy.

Kto może oddać krew?

Krew lub jej składniki mogą oddać osoby, które:

 • mają 18-65 lat i posiadają przy sobie dowód osobisty (lub inny dokument ze zdjęciem),
 • ważą więcej niż 50 kg,
 • nie są w ciąży, po porodzie lub zakończeniu ciąży w czasie 6 miesięcy,
 • nie są w okresie menstruacji i do trzech dni po jej zakończeniu,
 • nie miały kontaktu z osobą chorą na COVID-19 lub objętą kwarantanną,
 • ich stan zdrowia jest bardzo dobry,
 • nie mają przeciwskazań zdrowotnych, o czym poniżej.

Po podjęciu decyzji o oddaniu krwi, należy zapoznać się z "Informacją o chorobach zakaźnych dla krwiodawców" i wypełnić kwestionariusz. Na miejscu krew potencjalnego dawcy jest poddawana badaniom, aby stwierdzić, czy nie jest on zakażony krętkiem kiły, wirusem HIV, wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV) lub C (HCV).

Jakie są przeciwwskazania do oddania krwi?

Nie każdy może oddać krew, a sama lista przeciwwskazań do tego zabiegu jest całkiem pokaźna. Warto więc wiedzieć przed udaniem się do punktu, jakie są przeciwwskazania do oddania krwi. Do przeciwwskazań należą m.in.:

 • choroby układu krążenia - aktywna lub przebyta poważna choroba układu krążenia, oprócz wad wrodzonych całkowicie wyleczonych: wady serca (poza wadami wrodzonymi całkowicie wyleczonymi), choroba niedokrwienna mięśnia sercowego, stan po zawale, niewydolność krążenia, miażdżyca znacznego stopnia, choroby pochodzenia naczyniowo-mózgowego (np. stan po udarze mózgu), 
 • choroby układu nerwowego: poważna choroba aktywna, przewlekła lub nawracająca, przebyta poważna choroba ośrodkowego układu nerwowego (szczególnie padaczka, nawracające choroby psychiczne, organiczne schorzenia układu nerwowego oraz przewlekłe choroby OUN - ośrodkowego układu nerwowego), 
 • skłonność do patologicznych krwawień - zaburzenia krzepnięcia w wywiadzie,
 • nawracające omdlenia albo napady drgawkowe - poza drgawkami wieku dziecięcego lub sytuacją, w której co najmniej przez 3 lata po zakończeniu leczenia nie obserwuje się nawracających drgawek,
 • choroby układu pokarmowego - poważna choroba aktywna, przewlekła lub nawracająca (w tym schorzenia wątroby),
 • choroby układu oddechowego - poważna choroba aktywna, przewlekła lub nawracająca,
 • choroby układu moczowo-płciowego i nerek - poważna choroba aktywna, przewlekła lub nawracająca,
 • choroby układu immunologicznego - poważna choroba aktywna, przewlekła lub nawracająca,
 • choroby metaboliczne i choroby układu endokrynnego - poważna choroba aktywna, przewlekła lub nawracająca np. choroby tarczycy, nadnerczy itp.,
 • choroby krwi i układu krwiotwórczego - poważna choroba aktywna, przewlekła lub nawracająca,
 • choroby skóry - poważna choroba aktywna, przewlekła lub nawracająca,
 • choroby układowe, np. kolagenozy - poważna choroba aktywna, przewlekła lub nawracająca,
 • cukrzyca - kandydaci na dawców krwi lub dawcy krwi z rozpoznaną cukrzycą,
 • choroby nowotworowe - nowotwór złośliwy. Wyjątek stanowi nowotwór in situ pod warunkiem całkowitego wyleczenia,
 • choroby zakaźne,
 • gąbczaste zwyrodnienie mózgu (TSE) (np. choroba Creutzfeldta-Jakoba, wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba),
 • kiła - kandydaci na dawców krwi lub dawcy krwi, u których kiedykolwiek rozpoznano kiłę,
 • produkty lecznicze stosowane drogą iniekcji każdy przypadek stosowania produktów leczniczych w postaci zastrzyków, które nie zostały przepisane przez lekarz,
 • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych.

Pełna lista przeciwwskazań oraz informacje na temat oddawania krwi dostępne są na stronach Regionalnych Centrów Krwiodawstwa (np. https://www.rckik.poznan.pl/).

DOSTĘP PREMIUM