Tego piraci drogowi się nie spodziewali. Policjanci namierzali ich dronem [WIDEO]

Wyprzedzanie na trzeciego, na podwójnej ciągłej, zbyt duża prędkość - policjanci z olsztyńskiej drogówki nie mieli litości dla piratów drogowych. Ich "wyczyny" nagrali za pomocą drona.
Zobacz wideo

Na początku lipca policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Olsztynie patrolowali jedno ze skrzyżowań w w Stawigudzie, na którym bardzo często dochodzi do wypadków. Piratów drogowych nagrywali za pomocą drona.

"W trakcie 4 godzin prowadzonych działań ukaranych zostało 31 kierujących pojazdami. Zarejestrowano m.in takie wykroczenia jak: niestosowanie się do znaków drogowych, korzystanie z telefonu podczas jazdy, nieprawidłowe zabezpieczenie przewożonego ładunku. W trakcie prowadzonych działań ujawniono kierującego pojazdem bez uprawnień do kierowania, kierującego pojazdem z podwójnym zakazem prowadzenia pojazdów oraz osobę poszukiwaną listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Olsztynie" - czytamy na stronie olszyńskiej policji.

Policjanci często wykorzystują do takich akcji drony. Podobnie było kilka dni później na drodze krajowej nr 51 w gm. Dobre Miasto.

"W trakcie niespełna 4 godzin prowadzonych działań ukarano 14 kierujących pojazdami. Ujawniono m.in. jazdę na jednym kole motocyklem, nieprawidłowe wyprzedzanie, niestosowanie się do znów zakazujących wyprzedzania. W tym samym dniu funkcjonariusze Grupy SPEED WRD KWP w Olsztynie na jednej z ulic Olsztyna tylko w ciągu dwóch godzin pracy ujawnili 3 kierujących, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym o ponad 50km/h. Wszystkim tym kierującym zatrzymano prawa jazdy na trzy miesiące oraz ukarano ich mandatami karnymi" - donoszą policjanci.

Mandaty będą wyższe

Rząd przyjął projekt noweli Prawa o ruchu drogowym. Przewiduje on zmianę w Kodeksie wykroczeń, zakładającą, że w przypadku wykroczeń drogowych maksymalna wysokości grzywny wzrośnie z 5 tys. do 30 tys. zł.

Ponadto do 5 tys. zł, a w przypadku zbiegu wykroczeń do 6 tys. zł zwiększona zostanie wysokość grzywny, którą nałożyć można w postępowaniu mandatowym. Jeśli kierowca opłaci mandat podczas kontroli, to wtedy jego wysokość zostanie pomniejszona o 10 proc. Zmianie ulegną także mandaty określone w taryfikatorze ujętym w rozporządzeniu w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Nowym projektowanym rozwiązaniem jest kara grzywny w wysokości nie mniejszej niż 1,5 tys. zł w przypadku uszkodzenia mienia przez sprawcę wykroczenia lub spowodowania naruszenia ciała poszkodowanego lub rozstroju zdrowia, których leczenie trwa nie dłużej niż siedem dni.

Zgodnie z projektem, przekraczanie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h będzie skutkowało minimalnym mandatem w wysokości 1,5 tys. zł, niezależnie od faktu, czy naruszenie zostało stwierdzone w obszarze zabudowanym czy też poza tym obszarem. Jeśli sprawca ponownie popełni takie wykroczenie w ciągu dwóch lat, zostanie ukarany grzywną nie niższą niż 3 tys. zł.

Wprowadzony ma też być mechanizm uzależniający usunięcie punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego od uregulowania mandatu. Dodatkowo punkty będą kasowane dopiero po upływie dwóch lat od dnia zapłaty grzywny. Według resortu infrastruktury powinno to zapewnić "szybkie i skuteczne doprowadzenie do wykonania kary". Po zmianach za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych - obecnie maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia to 10. Limit punktów karnych nie ulegnie zmianie.

Prowadzenie pojazdu bez wymaganego uprawnienia będzie skutkowało karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny od 1 tys. zł. Jeśli sprawca takiego wykroczenia w ciągu dwóch lat popełni je ponownie, to kara grzywny wyniesie nie mniej niż 2 tys. zł. Minimalna grzywna w takiej samej wysokości grozić będzie także m.in. za objeżdżanie czy omijanie opuszczonych zapór lub półzapór kolejowych. Dotyczyć to będzie także wjeżdżania lub wchodzenia na przejazd kolejowy, jeśli opuszczanie zapory zostało rozpoczęte lub podnoszenie jej nie zostało zakończone oraz wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca.

Za nieprawidłowe zachowanie względem pieszego (np. wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu) grzywna wyniesie nie mniej niż 1,5 tys. zł. Jeśli w ciągu 2 lat sprawca ponownie popełni takie naruszenie, to kara grzywny wyniesie nie mniej niż 3 tys. zł. W przypadku realnego zagrożenia bezpieczeństwa dla życia i zdrowia pieszego, sąd będzie mógł dodatkowo orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Kolejne rozwiązania mają usprawnić postępowanie w sprawie renty przyznawanej osobom najbliższym, gdy ofiara przestępstwa poniosła śmierć w wyniku przestępstwa umyślnego.  Prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka będzie podlegało karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2,5 tys. zł. W przypadku prowadzenia pojazdu innego niż mechaniczny sprawca będzie podlegał karze aresztu albo karze grzywny nie niższej niż 1 tys. zł.

Nowe rozwiązania zakładają też łatwiejszą ściągalność mandatu - na poczet nieopłaconego mandatu Urząd Skarbowy zaliczyć będzie mógł zwrot podatku. Środki z grzywien trafić mają na finansowanie zadań inwestycyjnych związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych oraz ich budowy lub przebudowy. Projekt ustawy przewiduje też odebranie prawa jazdy na okres do 3 miesięcy w przypadku ingerencji w system tachografów przez kierujących pojazdami w przewozach drogowych.

Wejście w życie nowych rozwiązań zaplanowano na 1 grudnia 2021 r.

DOSTĘP PREMIUM