Religia w szkole - jak się w wypisać? Czy zamiast religii konieczna jest etyka?

Rośnie liczba uczniów, którzy nie chcą uczestniczyć w lekcjach religii. Zgodnie z polskim prawem mogą oni zrezygnować z uczęszczania na religię. Religia w szkole - jak się wypisać? Czy zamiast religii konieczna jest etyka?

Z tego artykułu dowiesz się:

·         Jak się wypisać z religii w szkole?

·         Czy trzeba się wypisać z religii, żeby nie chodzić?

·         Czy zamiast religii konieczna jest etyka?

·         Jaki jest wzór deklaracji wypisania z religii?

Religia w szkole – jak się wypisać? Czy trzeba się wypisać, żeby nie chodzić?

Coraz więcej uczniów, także tych niepełnoletnich ze wsparciem rodziców, decyduje się na wypisanie z lekcji religii. Jak podaje Wyborcza w Łodzi jest to już ponad 12 tys. uczniów, a w niektórych starszych klasach religii nie ma wcale. Obserwujemy więc tendencje wzrostową, a wiele osób coraz częściej pyta, jak się wypisać z religii w szkole? Czy trzeba się wypisać, żeby nie chodzić? Religia nie jest przedmiotem obowiązkowym w szkole, ale w wielu szkołach uczniowie są automatycznie zapisywani na ten przedmiot. Jeżeli jednak nie chcą na niego uczęszczać, wystarczy się wypisać w dowolnym momencie roku szkolnego. Potrzebny jest do tego dokument poświadczający wypisanie.

Wzór dokumentu o wypisaniu z religii może być inny w zależności od szkoły, ponieważ niektóre placówki mogą dysponować odgórnie ustalonymi formularzami. Można również skorzystać z wzoru dokumentu dostępnego na stronie Równość w szkole lub przygotować deklarację samodzielnie. Pełnoletni uczniowie ze szkół ponadpodstawowych mogą wypisać się z religii samodzielnie, a osoby poniżej 18. roku życia potrzebują podpisu rodzica lub opiekuna prawnego. Wzór deklaracji o wypisaniu się z religii powinien zawierać:

·         miejscowość i datę

·         dane rodziców, opiekunów lub pełnoletniego ucznia

·         dane dyrektora szkoły

·         podstawę prawną: § 1 ust. 2 w zw. z ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. 2020 poz. 983)

·         podpis ucznia lub osoby uprawnionej

Czy zamiast religii konieczna jest etyka?

W przypadku decyzji o wypisaniu się z religii pojawiają się pytania o etykę. Czy zamiast religii konieczna jest etyka? Zarówno religia, jak i etyka nie są obecnie przedmiotami obowiązkowymi, a więc uczeń nie musi w nich uczestniczyć lub może uczestniczyć w obu, jeżeli ma taką potrzebę.

Z obu przedmiotów można zrezygnować w dowolnej chwili, wystarczy dostarczyć deklarację, o której była mowa w akapicie wyżej. Podstawę prawną w tej kwestii stanowi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach oraz szkołach.

TOK FM PREMIUM