KRRiT - kto powołuje jej członków? Kto zasiada w KRRiT? Kiedy kończy się ich kadencja?

KRRiT to polski organ państwowy, który według Konstytucji ma stać na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Coraz więcej mówi się o nim w związku z wydarzeniami wokół stacji telewizyjnej TVN. KRRiT - kto powołuje jej członków? Kto zasiada w KRRiT? Kiedy kończy się ich kadencja?

Z tego artykułu dowiesz się:

·         Kto powołuje członków KRRiT?

·         Kto zasiada w KRRiT?

·         Kiedy kończy się kadencja członków KRRiT?

KRRiT – czym jest i kto powołuje jej członków?

O Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji zrobiło się głośno w związku z brakiem przedłużenia koncesji dla grupy TVN (Discovery). W lipcu miały miejsce dwa głosowania KRRiT w tej sprawie, ale żadne z nich nie przyniosło rozstrzygnięcia i na ostateczną decyzję przyjdzie jeszcze poczekać. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) jest polskim organem państwowym, który według Konstytucji ma stać na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Jej siedziba mieści się na skwerze kard. Stefana Wyszyńskiego 9. Kto powołuje członków KRRiT? Po ustawy z 29 grudnia 2005 roku w skład rady wchodzi 5 członków, którzy są powoływani przez Sejm – 2 członków, Senat – 1 członek i prezydenta RP – 2 członków.

Ponadto KRRiT ma do spełnienia obowiązki ustawowe (art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, wraz z późniejszymi nowelizacjami), do których należy między innymi:

·   ustalanie stawek kwotowych opłat abonamentowych na następny rok kalendarzowy,

·   projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunku polityki państwowej w dziedzinie radiofonii i telewizji,

·   określanie warunków działalności nadawców programów radiowych i telewizyjnych,

·   rozpatrywanie wniosków i podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach przyznawania koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych,

·   sprawowanie kontroli nad działalnością nadawców w zakresie określonym ustawą,

·   określanie wysokości opłat za udzielanie koncesji oraz wpis do rejestru.

Kto zasiada w KRRiT? Kiedy kończy się ich kadencja?

W składzie obecnej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zasiadają:

·  Witold Kołodziejski (od 22 lipca 2016 wybrany z rekomendacji PiS przez Sejm RP) – przewodniczący KRRiT od 19 września 2016 roku, jest dziennikarzem, politykiem i samorządowcem, w latach 2015–2016 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Cyfryzacji;

·  Teresa Bochwic (od 22 lipca 2016 wybrana z rekomendacji PiS przez Senat RP) – zastępca przewodniczącego KRRIT od 26 września 2016, jest dziennikarką, publicystką i nauczycielem akademicki ze stopniem doktora nauk humanistycznych;

·  Elżbieta Więcławska-Sauk (od 22 lipca 2016 wybrana z rekomendacji PiS przez Sejm RP) – polityk, dziennikarka, posłanka na Sejm IV kadencji i senator VI kadencji;

·  Janusz Kawecki (od 12 września 2016 z nominacji Prezydenta RP Andrzeja Dudy) –inżynier, publicysta i nauczyciel akademicki ze stopniem profesor nauk technicznych;

·  Andrzej Sabatowski (od 12 września 2016 z nominacji Prezydenta RP Andrzeja Dudy) – dziennikarz i nauczyciel.

Według obowiązujące prawa kadencja członków KRRiT wynosi 6 lat, ale może zostać skrócona wspólną decyzją Sejmu i Senatu, którą zatwierdzona prezydent RP. Po upływie 6 lat ta sama osoba nie może zostać ponownie wybrana na pełną kadencję. Kiedy kończy się kadencja obecnych członków KRRiT? Ponieważ zostali oni wybrani w 2016, koniec ich kadencji przypada na 2022 rok.

TOK FM PREMIUM