Alfred Miodowicz nie żyje. Pierwszy przewodniczący OPZZ miał 92 lata

Zmarł pierwszy przewodniczący OPZZ i poseł na Sejm PRL IX kadencji Alfred Miodowicz - poinformował OPZZ. Miodowicz był przeciwnikiem Lecha Wałęsy w debacie telewizyjnej w 1988 roku i uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu. Miał 92 lata.

Jak przypomina OPZZ na swojej stronie internetowej, Miodowicz w latach 1983–1987 był przewodniczącym Komitetu Wykonawczego Federacji Hutniczych Związków Zawodowych, a w 1984 roku został przewodniczącym Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Pełnił tę funkcję do 1991 roku. W latach 1985–1989 związkowiec zasiadał w Sejmie PRL IX kadencji. Był także członkiem Rady Państwa, Komitetu Centralnego PZPR i cz³onkiem Biura Politycznego KC PZPR.

Debata lidera OPZZ i przywódcy Solidarności Lecha Wałęsy, która odbyła się 30 listopada 1988 r. w studiu Telewizji Polskiej. Przyniosła zwycięstwo lidera opozycji i okazała się ważnym krokiem w stronę obrad Okrągłego Stołu. 

Miodowicz brał udział w obradach Okrągłego Stołu, gdzie składał m.in. wnioski całkowicie wolnych, niekontraktowych wyborów do parlamentu i natychmiastowego zniesienia wszelkiej cenzury słowa i publikacji.

Od 1992 do 1995 roku był przewodniczącym uchu Ludzi Pracy. Należał do władz Światowej Federacji Związków Zawodowych.

DOSTĘP PREMIUM