Koncesja dla TVN24 przedłużona. KRRiT wreszcie podjęła decyzję. "To jedyna możliwa decyzja, jaka mogła być"

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedłużyła koncesję dla TVN24. - Zdecydowanie lepiej późno niż wcale - komentował na gorąco w TOK FM prof. Tadeusz Kowalski, medioznawca z Uniwersytetu Warszawskiego.
Zobacz wideo

KRRiT przyznała TVN24 koncesje stosunkiem głosów 4 za i 1 przeciw. 

Prof. Tadeusz Kowalski dodał, to jedyna możliwa decyzja, jaka mogła być podjęta. - Skoro koncesja została udzielona, to KRRiT przyznała, że wszystko jest lege artis. Jeśli miałaby uzasadnione wątpliwości, to mogła jej nie przyznać, a wtedy sprawa podlegałaby kontroli sądowej. Na to się nie zdecydowano. Trzeba się cieszyć, a dalszy rozwój sprawy jest przed nami - mówił Kowalski. 

Przed głosowaniem w sprawie koncesji dla TVN24, KRRiT przyjęła uchwałę "w sprawie podjęcia działań mających na celu uporządkowanie zasad rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych w Polsce w zakresie możliwości działania podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego". To de facto kalka rozwiązań zapisanych w rządowym projekcie nazywanym lex TVN. Zdaniem profesora Kowalskiego uchwała ma bardzo słabe podstawy prawne. - Zamiast stosować obowiązujące przepisy, to rada podejmuje się jakiegoś rodzaju interpretacji hipotetycznego prawa, które może będzie, a może nie i do tego odnosi swoje uwagi. Wygląda to na ratowanie twarzy w swoim środowisku politycznym. Pokazanie, że jeszcze będziemy działali, podejmowali jakieś inicjatywy. Jednak wiadomo, że swojej podstawowej roli nie realizowała przez bardzo długi czas - ocenił ekspert. 

Z kolei Patryk Wachowiec, analityk prawny zwracał uwagę na "dziwną konstrukcję" stworzoną przez KRRiT, czyli jednoczesne przyznanie koncesji i przyjęcie uchwały, która by wskazywała, że struktura właścicielska może być niezgodna z konstytucją. Ocenił to jako warunkowe przyznanie koncesji. 

Koncesja TVN24 wygasała 26 września.  TVN wniosek o przedłużenie koncesji złożył w KRRiT na początku lutego 2020 r.

Zarząd TVN w lipcu br. złożył wniosek o przyznanie holenderskiej koncesji na nadawanie i została ona przyznana. Przewodniczący KRRiT Witold Kołodziejski wyraził zgodę na wpis do rejestru programu TVN24. Decyzja zapewnia ciągłość nadawania programu TVN24 także po 26 września, niezależnie od wyników toczących się obecnie postępowań.

Lex TVN

Senat odrzucił 9 września nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, która zmienia zasady przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów z udziałem kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nowelizacja trafi teraz znów pod obrady Sejmu.

Przyjęta przez Sejm 11 sierpnia nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, zdaniem jej autorów, posłów PiS, ma na celu uszczelnienie i uściślenie obowiązujących od 2004 r. przepisów, które mówią o tym, że właścicielem telewizji czy radia działających na podstawie polskich koncesji mogą być podmioty z udziałem zagranicznym, pozaeuropejskim nieprzekraczającym 49 proc. W ocenie wielu obserwatorów, dziennikarzy i opozycji nowela jest wymierzona w Grupę TVN, której udziałowcem jest amerykański koncern Discovery.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM