"Skala mobbingu na polskich uczelniach jest alarmująca". Szokujący raport studentów

Skala zjawiska nadużyć o charakterze psychicznym lub fizycznym ze strony pracowników akademickich względem studentów jest alarmująca - uważają autorzy raportu "Mobbing na uczelniach" - opublikowanego przez Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS)

Badanie Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS) było zrealizowane metodą CAWI - za pośrednictwem anonimowej ankiety internetowej, którą respondenci wypełniali samodzielnie. Wzięło w nim udział 1635 osób. Uczestnikami badania byli studenci oraz absolwenci 50 polskich uczelni.

W podsumowania badań oceniono, że skala zjawiska nadużyć o charakterze psychicznym lub fizycznym ze strony pracowników akademickich względem studentów jest alarmująca.

"Mniej niż połowa respondentów (45 proc.) nie miało styczności z mobbingiem w przestrzeni akademickiej. Pozostałych 55 proc. respondentów było ofiarą mobbingu, jego świadkiem lub znało osoby, które doświadczyły nadużyć ze strony pracowników akademickich" - czytamy w raporcie.

Ponad połowa respondentów podała, że zachowań mobbingowych dopuszczało się 2-4 prowadzących. Prawie co dziesiąty z pytanych wskazał, że zachowań mobbingowych dopuszczało się 5 lub więcej prowadzących.

Główne formy mobbingu na uczelniach i brak reakcji

"Główne formy mobbingu, stosowanego w przestrzeni akademickiej, opierają się na: wywoływaniu strachu, poniżaniu, nieprzyzwoitych komentarzach, więc jest to najczęściej przemoc o charakterze psychicznym i werbalnym. Często występującym zjawiskiem jest także utrudnianie zaliczenia przedmiotu (w przypadku, gdy nie było to związane z brakiem wiedzy)" - czytamy w raporcie.

Formą mobbingu były zachowania seksistowskie - wskazało blisko 200 respondentów. 16 doświadczyło zachowań mobbingowych w formie propozycji o charakterze seksualnym, dotyczącej innej formy zaliczenia przedmiotu.

"Warto podkreślić, że pomimo alarmującej skali zachowań mobbingowych, jedynie 20 proc. respondentów zdecydowało się zgłosić nadużycie. Według ponad 60 osób zgłaszających nadużycia, po zgłoszeniu nie zaszła żadna zmiana" - zaznaczono w raporcie. Z kolei ponad 40 proc. respondentów wskazywało, że nie zgłosiło nadużyć ze względu na obawę przed konsekwencjami takiego postępowania.

W ocenie autorów raportu, respondenci w większości przypadków są w stanie odnaleźć informacje, gdzie należy się udać, aby uzyskać pomoc. Jednak obawa przed konsekwencjami oraz brak wiary w możliwość zmiany na lepsze zaistniałej sytuacji skutecznie zniechęcają do zgłaszania nadużyć odpowiednim instytucjom i organom - zauważono.

Autorami raportu "Mobbing na uczelniach" są Bartosz Frąc, Kamil Golemo, Karolina Grzesiak, Sebastian Moskalski, Jakub Sobolewski, Maciej Szaszkiewicz, Daria Wojtynek z Centrum Analiz NZS.

TOK FM PREMIUM