NIK o finansach TVP. Brak "racjonalnej gospodarki finansowej" i "niecelowe" inwestycje

Z raportu NIK wynika, że w ostatnich latach finanse TVP opierają się w głównej mierze na corocznych rekompensatach z budżetu państwa. Gdyby nie to, spółka poniosłaby straty tak, jak w latach 2015-2016. Zmalały bowiem wpływy z reklamy i sponsoringu. Wątpliwości kontrolerów wzbudziło również kilka inwestycji TVP, m.in. budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych.
Zobacz wideo

"W ostatnich latach finanse TVP S.A. opierają się w głównej mierze na corocznych rekompensatach z budżetu państwa – w latach 2017–2020 wyniosły one łącznie 3,7 mld zł. Bez państwowego wsparcia spółka ponosiłaby straty, tak jak to było w latach 2015–2016, tym bardziej, że wpływy z reklamy i sponsoringu zmalały w badanym okresie o 3 proc." - czytamy w komunikacie NIK po kontroli gospodarki majątkowej i finansowej Telewizji Polskiej S.A. Jak dodaje NIK, blisko połowa wpływów abonamentowych była przeznaczana na programy kulturalne i rozrywkowe.

Dotychczas przeprowadzone kontrole już wykazały, że TVP "nie prowadziła racjonalnej gospodarki finansowej poprzez dostosowanie kosztów działalności do możliwości finansowych, w tym dostosowania struktury i wielkości zatrudnienia do faktycznych potrzeb spółki". Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, wpływ na to miał "brak programów strategicznych oraz nieokreślenie trwałych źródeł finansowania".

Tym razem kontrolerzy przyjrzeli się finansom TVP. W raporcie czytamy, że w 2014 r. TVP S.A. uzyskała zysk netto w wysokości blisko 6,3 mln zł, ale w kolejnych dwóch latach spółka poniosła już stratę - w 2015 r. było to 36,6 mln zł, a w 2016 r. - 176,7 mln zł. "W kolejnych latach TVP osiągała już zysk. W 2017 r. zysk netto wyniósł 564 tys. zł, w 2018 r. blisko 3,5 mln zł, a w 2019 r. - 89 mln zł" - czytamy dalej. 

"Znaczący wpływ na poprawę sytuacji finansowej spółki miały środki stanowiące rekompensatę z tytułu utraconych w poprzednich latach wpływów z opłat abonamentowych. W latach 2014–2020 przychody z tytułu opłat abonamentowych wyniosły łącznie 5,98 mld zł" - informuje NIK.

Pół miliona na promocję "Zenka"

Poza tym kontrolerzy przyjrzeli się konkretnym umowom czy projektom, które realizowała TVP - m.in. produkcji filmu "Zenek". Jak przypomina Najwyższa Izba Kontroli, umowę na koprodukcję podpisano 18 grudnia 2018 r. pomiędzy TVP S.A. a firmą zewnętrzną, która była koproducentem wiodącym. Przy produkcji filmu najdroższe były wynagrodzenia ekipy filmowej, a do tego TVP w związku z promocją filmu "zamówiła za ponad 500 tys. zł usługi, których przedmiotem były przede wszystkim działania marketingowe". 

Z ustaleń kontrolerów wynika również, że brakowało właściwego nadzoru nad prowadzeniem kanału Belsat TV. Budżet kanału w latach 2018–2019 wyniósł łącznie ponad 71,6 mln zł, w tym 40 mln zł z MSZ. "W toku kontroli ustalono, że wskutek braku właściwego nadzoru (Prezesa Zarządu oraz nadzorującego jednostkę członka Zarządu) nad prowadzeniem kanału Belsat TV, w latach 2018-2019 o prawie 14 mln zł przekroczony został planowany budżet tego przedsięwzięcia" - czytamy w raporcie. 

Poza tym w latach 2014 -2019 koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych wyniosły łącznie blisko 96,4 mln zł. "Koszt krajowych podróży wyniósł 49,8 mln zł, a zagranicznych 46,6 tys. zł. W stosunku do 2014 r. koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych wzrosły w 2019 r. o prawie 83 proc" - ustalili kontrolerzy. 

NIK jako niecelowy i niegospodarny uznała zakup w 2015 r. wyposażenia dla studia telewizyjnego za 302,5 tys. zł. Wątpliwości kontrolerów wzbudził również zakup i instalacja stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenie Zakładu Głównego TVP S.A. w Warszawie, na który wydano 100 tys. zł.

Dlatego NIK zwrócił się do zarządu TVP z wnioskami, wśród których jest m.in. wzmocnienie nadzoru nad gospodarką finansową spółki i sposobem zawierania umów, zapewnienie skutecznego nadzoru nad Oddziałami Terenowymi TVP S.A. we wszystkich skontrolowanych obszarach ich działalności, czy poprzedzanie wdrożenia nowych przedsięwzięć programowych opracowaniem i wdrożeniem ich dokładnego modelu biznesowego oraz przestrzeganie podjętych w tym zakresie decyzji.

TOK FM PREMIUM