Przełomowa decyzja w polskim Kościele Ewangelicko-Augsburskim. Tak dla ordynacji kobiet na księży

W sobotę, w drugim dniu synodu Kościół Ewangelicko-Augburski (luterański) w Polsce zagłosował za ordynacją kobiet na księży. Będzie to możliwe od 1 stycznia 2022 roku.

Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce w tajnym głosowaniu opowiedział się za wprowadzeniem ordynacji kobiet na księży.

"Za wnioskiem Synodalnej Komisji Kobiet głosowało 45 osób, 13 było przeciw, 1 głos był wstrzymujący. Zgodnie z procedurą, uchwalenie wniosku dotyczącego zmiany Zasadniczego Prawa Wewnętrznego wymaga uzyskania większości 2/3 głosów" - czytamy na stronie luteranie.pl.

Bp Jerzy Samiec po tej decyzji powiedział: - Kościół Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce posiada urząd duchownego, który jest realizowany w trzech posługach: diakona, prezbitera i biskupa. Do tej pory mieliśmy możliwość dopuszczenia do posługi diakona mężczyzn i kobiet. Natomiast do posługi prezbitera, powszechnie nazywanego księdzem, tylko mężczyzn. Natomiast decyzja synodu spowodowała, że do posługi prezbitera, czy w przyszłości biskupa, mogą być ordynowane osoby bez względu na płeć.

W kościele Ewangelicko-Augsburskim kobiety od 1999 roku mogły być diakonkami, czyli duchownymi w posłudze diakona.  Oznacza to, że mogą odprawiać nabożeństwa, pogrzeby, śluby i odprawiać sakramenty, nie mogą samodzielnie prowadzić parafii. Po historycznej decyzji synodu będą miały dokładnie takie same prawa jak mężczyźni.

Dyskusja o pełnym święceniu kobiet w kościele luterańskim trwała od wielu lat. Pełna ordynacja kobiet obowiązuje od lat w luterańskim kościele w Niemczech, czy w Szwecji. Pełną ordynację kobiet dopuszczał też już polski Kościół Ewangelicko-Reformowany. 

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM