Dziekani wydziałów prawa jednym głosem ws. TK. Wśród pomysłodawców ekspert macierzystej uczelni Czarnka

Mocne stanowisko dziekanów wydziałów prawa z całej Polski w sprawie ostatniej decyzji Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Decyzji kwestionującej pierwszeństwo prawa unijnego nad krajowym. Co ciekawe, pod stanowiskiem podpisał się m.in. dziekan Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dr hab. Andrzej Herbet.
Zobacz wideo

Pod stanowiskiem podpisali się dziekan Wydziału Prawa SWPS, prof. Adam Bodnar, prof. Jerzy Pisuliński, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale również dr hab. Andrzej Herbet dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.  Pomysł wspólnego stanowiska wyszedł właśnie m.in. od dziekanów z KUL-u i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Eksperci, którzy podpisali się pod listem, podkreślili, że "rozstrzygnięcie zostało podjęte z naruszeniem Konstytucji RP z udziałem osób nieuprawnionych do orzekania oraz wykracza w istocie poza zakres kognicji TK, która nie obejmuje kontroli orzeczeń sądowych, w tym orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE".

"Rozstrzygnięcie to ogranicza stosowanie prawa unijnego w Polsce, pozbawia obywateli polskich części praw, wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz polskiej w niej obecności, przyjęte przez Suwerena w referendum akcesyjnym" - alarmują dziekani. Podkreślają również, że decyzja TK "godzi w niezależność władzy sądowniczej, utrwalając zmiany w polskim sądownictwie naruszające zasadę podziału i równoważenia się władz oraz zasadę praworządności".

Wydział Prawa KUL kontra min. Czarnek?

Pod stanowiskiem widnieje podpis dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dr hab. Andrzeja Herbeta. Chcieliśmy porozmawiać z profesorem o tym stanowisku, jednak nie zgodził się na taką rozmowę.

Wydział, którego jest dziekanem, to miejsce pracy ministra edukacji Przemysława Czarnka. Tego samego, który kilka dni temu na inauguracji nowego roku akademickiego na KUL mówił: "Kilkanaście dni temu Trybunał Konstytucyjny potwierdził nadrzędność konstytucji, bo tego wymaga praworządność. To jest postulat formalny państwa prawa, praworządności".

Podczas wystąpienia min. Czarnek zwrócił uwagę na to, że są osoby podważające orzeczenie TK< którym kieruje Julia Przyłębska. - Niestety z przykrością stwierdzam, że to podważanie dotyczy również części środowiska prawniczego, niektórych dziekanów wydziałów prawa, których nazwisk. Przez litość nie wymienię. Bo podważenie legalności orzeczeń legalnego TK  w Polsce, to jest podważanie legalności państwa polskiego. Tego robić nie wolno nikomu, a w szczególności temu czy innemu dziekanowi wydziału prawa - stwierdził. 

Dziekani, w tym dziekan z KUL, jak widać, mają zupełnie inne zdanie.

TOK FM PREMIUM