Minimalne wynagrodzenie 2022. Ile można dostać "na rękę"?

W 2022 roku minimalne wynagrodzenie znów wzrosło. Tym razem o 7,5 procent, czyli o ponad 200 zł. Wraz z nim wzrosną także pozostałe świadczenia pracownicze, w tym m.in. dodatek za pracę w porze nocnej, wysokość odpraw, czy wynagrodzenie minimalne za część etatu. Ile wynosi minimalne wynagrodzenie w 2022 roku? Ile to będzie "na rękę"?

Ile wynosi minimalne wynagrodzenie w 2022 roku?

W styczniu weszła w życie kolejna podwyżka minimalnego wynagrodzenia. W 2022 roku pensja minimalna wynosi 3010 zł, to o 210 zł (7,5 proc.) więcej względem poprzedniego roku. Oznacza to, że od teraz pracownik z minimalną pensją otrzyma "na rękę" 2363,56 zł. Dodatkowo, w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu, podwyższono kwotę wolną od podatku dochodowego od osób fizycznych do 30 000 zł. Na tym rozwiązaniu zyskają właśnie osoby z minimalną wypłatą. 

Co ważne, wraz z minimalnym wynagrodzeniem, wzrosną także pozostałe świadczenia pracownicze, w tym m.in. dodatek za pracę w porze nocnej, wysokość odpraw, czy wynagrodzenie minimalne za część etatu.

Płaca minimalna za część etatu:

 • pełny etat: 3 010 zł brutto;
 • 3/4 etatu: 2 257,50 zł brutto;
 • 2/3 etatu: 2 006,66 zł brutto;
 • 1/2 etatu: 1 505 zł brutto;
 • 1/3 etatu: 1 003,33 zł brutto;
 • 1/4 etatu: 752,50 zł brutto.

Ile wynosi dodatek za pracę w porze nocnej w 2022?

Pracownicy, którzy wykonują pracę w porze nocnej, powinni otrzymać dodatek do wynagrodzenia za każdą przepracowaną godzinę. Jego wysokość reguluje art. 1518 paragraf 1 Kodeksu pracy i zgodnie z prawem wynosi on 20 procent stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w wybranym roku kalendarzowym. Ponieważ jest on zależy od liczby godzin pracy w danym miesiącu, jego wysokość będzie się zmieniać i powinna być obliczana w następujący sposób: 3010 zł należy podzielić przez godziny w pracy i pomnożyć przez 20 procent.

Dodatek za pracę w porze nocnej, brutto (przy standardowej liczbie godzin pracowniczych dostępnych w danym miesiącu):

 1. Styczeń (152 h): 3,96 zł za godzinę pracy;
 2. Luty (160 h): 3,76 zł za godzinę pracy;
 3. Marzec (184 h): 3,27 zł za godzinę pracy;
 4. Kwiecień (160 h): 3,76 zł za godzinę pracy;
 5. Maj (168 h): 3,58 zł za godzinę pracy;
 6. Czerwiec (168 h): 3,58 zł za godzinę pracy;
 7. Lipiec (168 h): 3,58 zł za godzinę pracy;
 8. Sierpień (176 h): 3,42 zł za godzinę pracy;
 9. Wrzesień (176 h): 3,42 zł za godzinę pracy;
 10. Październik (168 h): 3,58 zł za godzinę pracy;
 11. Listopad (160 h): 3,76 zł za godzinę pracy;
 12. Grudzień (168 h): 3,58 zł za godzinę pracy.

Wysokość odprawy w 2022 roku

Pracownik, który z przyczyn niezależnych (niedotyczących go) zostanie zwolniony z firmy zatrudniającej co najmniej 20 osób, otrzyma odprawę pieniężną uzależnioną od jego zakładowego stażu pracy. Jest to więc forma rekompensaty, przyznawana pracownikom zwalnianym w ramach zwolnień grupowych lub w trybie indywidualnym. Jej wysokość ustala się na tych samych zasadach, co obliczenie ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2022 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 3010 zł brutto, a więc wysokość odprawy nie może przekraczać 45.150 zł (15 razy 3010).

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM