Wiceprezes NIK donosi do prokuratury na Mariana Banasia. "Przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków"

Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez obecnego Prezesa Najwyższej Kontroli Mariana Banasia, zawiadomienie złożył wiceprezes NIK Tadeusz Dziuba - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Warszawie.
Zobacz wideo

Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Warszawie, zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez obecnego prezesa Najwyższej Izby Kontroli dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku obsadzaniem stanowisk dyrektorskich w departamentach i delegaturach, wbrew przepisom ustawy, angażowania kontrolerów w wykonywanie obowiązków niewynikających z ustawy, nienależnej wypłaty odpraw emerytalnych, a także ujawnienia tajemnicy prawnie chronionej.

Obecnie prokuratura analizuje treść zawiadomienia w ramach postępowania sprawdzającego.

Wcześniej, bo w lipcu 2020 r. Marian Banaś odsunął Tadeusza Dziubę od nadzoru nad kontrolami. Złożył też zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, Wiceszef NIK miał wpływać na wyniki kluczowej kontroli dotyczącej skuteczności działań Beaty Kempy jako ministra odpowiedzialnego za zagraniczną pomoc humanitarną, informował Onet. Do odwołania Dziuby jednak nie doszło - nie było na to zgody partii.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM