Jak odrzucić spadek? Kiedy najlepiej z niego zrezygnować?

Gdy spotyka nas śmierć bliskiej osoby, musimy zmierzyć się z wieloma formalnościami. Jedną z nich jest uregulowanie sytuacji spadkowej, a ta niekoniecznie musi wiązać się z dziedziczeniem fortuny. Spadkodawca może równie dobrze zostawić po sobie ogromne długi i decydując się na przyjęcie lub odrzucenie spadku, powinniśmy brać pod uwagę obie opcje. Jak odrzucić spadek?

Kiedy można odrzucić spadek?

Osoba, która została wskazana jako spadkobierca, ma trzy możliwe drogi postępowania.

  1. Spadek można przyjąć bezpośrednio, co wiąże się z przejęciem całego zgromadzonego majątku i wszystkich pozostawionych długów. Wówczas wierzyciele będą musieli zostać spłaceni w całości, ponieważ spadkobierca przejmie ten obowiązek na siebie.
  2. Inaczej wygląda to w przypadku drugiej opcji, kiedy przyjmujemy spadek z dobrodziejstwem inwentarza, co traktowane jest jako sposób "podstawowy" i zasada stosowana w przypadku braku złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Przejmujemy wtedy majątek i długi, ale te drugie są spłacane tylko do wartości odziedziczonego majątku.
  3. Trzecia opcja to zrzeczenie się zarówno majątku, jak i długów. Kiedy można odrzucić spadek? Może to zrobić każdy spadkobierca bez względu na okoliczności. Decyzja o odrzuceniu spadku jest nieodwołalna (poza pewnymi wyjątkowymi przypadkami) i wiąże się z pewnymi konsekwencjami. Jednak w przypadku dużego zadłużenia i niewielkiego majątku może okazać się najlepszym wyborem.

Jak odrzucić spadek? Dorosły a małoletni spadkobierca

Odrzucanie spadku odbywa się w takiej samej kolejności jak dziedziczenie. Czas, w którym można odmówić przyjęcia spadku, naliczany jest od dnia, w którym dana osobami dowiedziała się, że zostanie spadkobiercą. Jak odrzucić spadek? Należy złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku przed sądem lub notariuszem. Odrzucenie spadku przez kilka osób jest możliwe na jednym posiedzeniu sądu lub na jednej wizycie u notariusza, przy czym każda obecna osoba musi złożyć osobny wniosek.

Co jeśli spadkobiercą jest dziecko? W imieniu małoletnich oświadczenie składa przedstawiciel ustawowy, czyli rodzic lub opiekun prawny. Uznawane jest to za działanie przekraczające zwykły zarząd nad dzieckiem, dlatego muszą oni najpierw uzyskać zgodę sądu opiekuńczego. Na odrzucenie spadku ma się 6 miesięcy, a podstępowanie przed sądem może się przedłużać, jednak nie trzeba się tym martwić. Termin na złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się spadku nie upłynie przed wydaniem decyzji przez sąd.

Wniosek o odrzucenie spadku

Oświadczenie o odrzuceniu spadku należy złożyć przed upływem 6 miesięcy od momentu śmierci spadkodawcy lub otrzymania informacji o niej. Jest to termin ustawowy, a więc nie może zostać przedłużony. Po jego upływie nie ma już możliwości odrzucenia spadku ani u notariusza, ani przed sądem. Jedynym wyjściem jest złożenie oświadczenia o uchyleniu się od przyjęcia spadku. Wówczas należy udowodnić przed sądem, że niedotrzymanie terminu wynikało z wady oświadczenia woli, a więc było wynikiem groźby ze strony innej osoby lub twojego błędu.

Procedura uchylania się od spadku jest bardziej skomplikowana, dlatego najlepiej trzymać się terminu 6 miesięcy i złożyć w tym okresie oświadczenie o odrzuceniu. Tego rodzaju dokument składamy przed sądem rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania lub notariuszem. Aby doszło do odrzucenia spadku, trzeba wziąć ze sobą dowód osobisty spadkobiercy i akt zgonu spadkodawcy. W niektórych przypadkach niezbędne mogą być również akty notarialne dotyczących odrzucenia spadku przez innych członków rodziny.

Skutki odrzucenia spadku

Okres po śmierci bliskiej osoby nigdy nie jest łatwy, dlatego czasem lepiej dać sobie czas i dokładnie przemyśleć decyzję o możliwym przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Szczególnie, że zrzeczenie się spadku ma charakter nieodwołalny (poza pewnymi wyjątkowymi przypadkami). Jakie są skutki odrzucenia spadku?

  • Odrzucenie spadku oznacza, że nie będziemy dziedziczyć ani aktywów, ani pasywów po zmarłym.
  • Spadkobierca, który odrzuci spadek, zostaje wyłączony z dziedziczenia i jest traktowany tak, jakby nie dożył chwili otwarcia spadku. W konsekwencji spadek może zostać przejęty przez kolejnych spadkobierców (zstępnych).
  • Spadkobierca, który odrzucił spadek traci prawo do wypłaty zachowku.

TOK FM PREMIUM