Do kiedy płaci się ZUS w 2022 roku? Zmiany w terminach rozliczeń

Wielu przedsiębiorców wskazuje, że płatność składek ZUS to jeden z najbardziej uciążliwych obowiązków. Trzeba to jednak zrobić w terminie, dlatego wiele osób zastanawia się, do kiedy trzeba opłacić ZUS w 2022 roku? Nowe terminy wprowadzone przez Polski Ład w 2022 roku różnią się względem dotychczasowych w zależności od rodzaju płatnika. Sprawdź, kiedy ZUS płacą spółki, a kiedy jednoosobowa działalność gospodarcza?

Z tego tekstu dowiesz się:

  • Do kiedy płacić ZUS w 2022 roku?
  • Jakie są zmiany w terminach rozliczeń?
  • Do kiedy płacić ZUS przy działalności gospodarczej?

Polski Ład - nowe terminy składek ZUS

Wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu dla większości płatników zmieniły się terminy płatności składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne. Nowe terminy dotyczą następujących kwestii:

  • składania dokumentów rozliczeniowych; 
  • opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Solidarnościowy (FS), Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), a także Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP).

Skąd w ogóle obowiązek płacenia składek do ZUSu? Kwestię tę reguluje w głównej mierze ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423 z późn. zm.), a także późniejsze ustawy i rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Prezesa Rady Ministrów. Więcej informacji na temat składki ZUS przedsiębiorcy (2022) mogą znaleźć na stronie rządu.

Do kiedy płaci się ZUS za styczeń 2022? Wszystko zależy od rodzaju płatnika

Do kiedy ZUS 2022 musi zostać opłacony? Jak wskazano wcześniej, Polski Ład wprowadza nowy termin rozliczania składki zdrowotnej i pozostałych części opłat ZUS. Zmiany dotyczą wszystkich z wyjątkiem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (np. urzędy gmin), dla których termin płacenia ZUS-u pozostał ten sam. W przypadku pozostałych podmiotów wszystko zależy od rodzaju płatnika. Do kiedy zatem musi być opłacana składka zdrowotna za styczeń 2022?

  • Termin (bez zmian) dla jednostek i zakładów budżetowych (np. urzędów gmin, urzędów miast) - do 5 dnia następnego miesiąca należy zapłacić składki za miesiąc poprzedni;
  • Termin dla płatników mających osobowość prawną (np. spółek kapitałowych, fundacji i spółdzielni) - do 15 dnia następnego miesiąca;
  • Termin dla podmiotów bez osobowości prawnej (np. osób fizycznych z jednoosobową działalnością, spółek osobowych) - do 20. dnia następnego miesiąca. Dotychczas osoby, które opłacały składkę wyłącznie za siebie, miały obowiązek rozliczyć się z ZUS nie później niż do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

W związku z powyższym, zbliżający się termin 10 stycznia, który dla wielu przedsiębiorców był terminem płatności składek ZUS został przesunięty o 5 lub 10 dni. Należy przy tym pamiętać, że jeżeli koniec wymienionych terminów przypada w święto (dzień ustawowo wolny od pracy), sobotę lub niedzielę, to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień roboczy.

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM