Izba Dyscyplinarna nie zajmie się sprawą immunitetu sędziego Wróbla. "Przełomowe zabezpieczenie"

Europejski Trybunał Praw Człowieka zdecydował, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie ma prawa zajmować się sprawą sędziego tegoż sądu prof. Włodzimierza Wróbla, któremu Prokuratura Krajowa chce uchylić immunitet i postawić zarzuty karne.

"Przełomowe zabezpieczenie ETPCz w sprawie SSN prof. Wróbla. Trybunał strasburski nakazuje Izbie Dyscyplinarnej zaniechanie jakichkolwiek działań w jego sprawie, ponieważ ta nie gwarantuje prawa do niezawisłego sądu. Wszystkie organu państwa PL muszą się do tego zastosować" - napisała na Twitterze mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram. 

To sytuacja wyjątkowa, bo takie zabezpieczenie jest stosowane na ogół w przypadku zagrożenia lub życia danej osoby. W tym wypadku - jak się domyślam - sąd chciał zabezpieczyć prawo do rzetelnego postępowania sądowego, bo widział, że może dojść do nieodwracalnych szkód - mówił w TOK FM prof. Robert Grzeszczak z Uniwersytetu Warszawskiego. 

Izba Dyscyplinarna - która działa nielegalnie i została uznana za nie-sąd zarówno przez Trybunał w Strasburgu jak i unijny Trybunał Sprawiedliwości - miała się w środę znów zająć immunitetem sędziego Wróbla. Miała być to sprawa w drugiej instancji. ID miało rozpoznać zażalenie prokuratury oraz zainteresowanego na uzasadnienie. W pierwszej instancji Izba odmówiła zgody na ściganie sędziego. 

Sprawa została zdjęta z wokandy kilkadziesiąt minut po upublicznieniu stanowiska ETPCz. Podano, że ... z powodów formalnych. 

Immunitet sędziego Wróbla

Prokuratura Krajowa chce uchylenia immunitetu łącznie trzem sędziom Sądu Najwyższego, którym zamierza postawić zarzuty - chodzi o Włodzimierza Wróbla, Andrzeja Stępkę i Marka Pietruszyńskiego. Zdaniem prokuratury, sędziowie doprowadzili do bezprawnego pobytu dwóch osób w zakładach karnych. Prokuratura Krajowa podkreśliła, że po ewentualnym uchyleniu przez Izbę Dyscyplinarną SN immunitetów tym sędziom, prokuratura zamierza postawić im zarzuty nieumyślnego niedopełnienia obowiązku rozstrzygania spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami.

TOK FM PREMIUM