Zbliża się rozliczenie PIT-28. Do kiedy trzeba go złożyć? Sprawdź, jeśli rozliczasz wynajem lub jesteś na ryczałcie

Wielkimi krokami zbliża się ostateczny termin rozliczenia PIT-28 za ubiegły rok. Warto więc wiedzieć, czym wyróżnia się formularz za tzw. ryczałt i wynajem, a także do kiedy trzeba złożyć ePIT-28 za 2021 rok w Urzędzie Skarbowym.

Kto składa PIT-28? Termin składania PIT-28 za 2021 rok

Początek każdego roku to czas rozliczania podatków. Dotyczy to także zeznania PIT-28, który rozlicza się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kto składa PIT-28? Dotyczy on osób, które wybrały opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla podatników uzyskujących dochody:

 • z pozarolniczej działalności gospodarczej (np. działalność indywidualna, spółki: cywilna, jawna);
 • z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu;
 • w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Oprócz PIT-28 występuje także formuła PIT-28S, która składana jest w związku z rozliczeniami podatkowymi przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy korzystającego z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Kto ją składa?

 • zarządcą sukcesyjny przedsiębiorstwa;
 • osoba wykonująca czynności zachowawcze za zmarłego przedsiębiorcę (do czasu ustanowienia zarządcy sukcesyjnego).

Do kiedy PIT-28 musi znaleźć się w Urzędzie Skarbowym? Ostateczny termin składania PIT-28 za 2021 rok wypada na koniec lutego 2022 roku. Jeśli ostatni dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy (niedzielę lub święta), zeznanie składa się kolejnego dnia po dniu lub dniach wolnych.

Jak wypełnić PIT-28 za wynajem i ryczałt?

Czym się wyróżnia tzw. ryczałt, czyli PIT-28? Druku nie można złożyć wspólnie z małżonkiem, ani rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Wyjątek stanowią przychody z najmu, dzierżawy prywatnej lub podobnych umów. Jeżeli oprócz ryczałtu uzyskuje się także przychody ze źródeł opodatkowaniu podatkiem dochodowym, to składa się także zeznanie PIT-37, PIT-36 lub PIT-36L. Należy je rozliczyć na osobnym druku i w terminie właściwym dla danego zeznania podatkowego.

Jak wypełnić PIT-28 za wynajem i ryczałt? Od jakiegoś czasu roczne rozliczenia podatkowe składamy przez Internet i jest to zdecydowanie najłatwiejsza droga. PIT-28 online złożymy przy pomocy usługi Twój e-PIT, która zostanie uruchomiona 15 lutego (obecnie trwają prace serwisowe). Po zalogowaniu należy wybrać interesujący nas formularz i zaakceptować automatycznie przygotowane zeznanie lub wprowadzić zmiany. W zeznaniu PIT-28 można wykazać ulgi i odliczenia przysługujące osobom na ryczałcie. Przykładowo mogą to być:

 • składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne;
 • składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne;
 • straty z działalności gospodarczej;
 • darowizn przekazanych na cele m.in.:

  • pożytku publicznego

  • kultu religijnego

  • krwiodawstwa (krew i jej składniki)

  • przeciwdziałania COVID-19


 • ulgi rehabilitacyjnej;
 • ulgi na Internet;
 • ulgi termomodernizacyjnej;
 • ulgi z tytułu wpłaty na IKZE;
 • ulgi abolicyjnej;
 • ulg mieszkaniowych na prawach nabytych, np. ulgę odsetkową.

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM