Polski Ład a składka zdrowotna. Od marca szykują się zmiany dla przedsiębiorców, a jaka jest składka za styczeń 2022?

Wejście w życie Polskiego Ładu okazało się sporym wyzwaniem dla przedsiębiorców. Szczególnie w kwestii składki zdrowotnej, którą trzeba teraz płacić w innym terminie i na innych zasadach. Tymczasem już w pierwszej połowie lutego zapowiedziano kolejne zmiany. "W marcu 2022 roku przedsiębiorcy będą po raz pierwszy płacić składkę zdrowotną od dochodu" - podało Ministerstwa Finansów w środowym komunikacie.

Polski Ład: w marcu 2022 przedsiębiorcy zapłacą składkę zdrowotną od dochodu

Od stycznia obowiązują nowe terminy płacenia składki ZUS. Przedsiębiorcy dopiero zaczynają się wdrażać do takiego systemu funkcjonowania, a tymczasem muszą szykować się na kolejne zmiany. Mimo że Polski Ład obowiązuje od nieco ponad miesiąca, to już teraz wymagał poprawek. Ostatnia została przegłosowana przez Sejm 9 lutego, a wraz z nią zmienił się sposób opłacania składki zdrowotnej w biznesie. Ministerstwo Finansów poinformowało w środowym komunikacie, że od marca 2022 roku przedsiębiorcy po raz pierwszy zapłacą składkę zdrowotną od dochodu.

Podczas tego posiedzenia Komisja Nadzwyczajna ds. zmian w kodyfikacjach opowiedziała się za kilkunastoma poprawkami złożonymi przez klub PiS. Uwzględniono w nich tzw. różnice remanentowe, a sam dochód do obliczenia składki nie będzie dłużej powiększany o odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed dniem 1 stycznia 2022 roku.

Ponadto przyjęto przepisy, według których roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą stanowi dochód z działalności gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy jako różnica między osiągniętymi przychodami, z wyłączeniem przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, pomniejszony o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

ZUS przedsiębiorcy. Ile wynosi składka zdrowotna za styczeń 2022?

Jeżeli najnowsza poprawka do Polskiego Ładu zacznie obowiązywać od marca, to co ze styczniem 2022 roku? Rozliczenie składki za styczeń odbywa się jeszcze na starych zasadach, które obowiązywały do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Zatem podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w ostatnim kwartale zeszłego roku. W 2021 było to 6221,04 zł, co po podstawieniu do wzoru 6221,04 x 75% daje 4 665,78 zł. Dla przedsiębiorców składka zdrowotna za styczeń 2022 dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych wynosi 419,92 zł (9% od kwoty 4665,78 zł). Natomiast składka zdrowotna przy przy podatku liniowym nie jest jednoznaczna. Według przepisów Polskiego Ładu powinna wynosić 4,9% podstawy wymiaru składki, czyli 228,62 zł, natomiast według interpretacji ZUS powinna być obliczana na starych zasadach (9% od podstawy wymiaru składki), zgodnie z Art. 79 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z tą ustawą podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 81 ust. 2c ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, za styczeń 2022 roku ustala się na podstawie zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 2021 roku.

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM