Obostrzenia luty 2022 w Polsce: zniesienie kwarantanny z kontaktu, skrócenie kwarantanny domownika. Co jeszcze?

Zmiany w kwarantannie weszły w życie. Zniesienie kwarantanny z kontaktu już od 11 lutego, 7-dniowa izolacja od 15 lutego. Nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Zmiany w kwarantannie - najnowsze obostrzenia luty 2022

Jedną z najnowszych zmian jest zniesienie kwarantanny z kontaktu. Oznacza to, że osoby, które przebywały na kwarantannie przez kontakt z osobą zarażoną, zostaną z tego obowiązku zwolnione. Od kiedy będzie zniesiona kwarantanna z kontaktu? Wszyscy, którzy byli w takiej sytuacji do 10 lutego, ok. godz. 18.00 otrzymali SMS z informacją o zwolnieniu z kwarantanny.

Wciąż jednak, w przypadku możliwego kontaktu z chorym na COVID-19 należy unikać spotykania się z innymi ludźmi i monitorować stan zdrowia. Dalej obowiązują także zasady noszenia maseczek, dezynfekcji rąk i zachowania odpowiedniego dystansu społecznego. Wszyscy, którzy po kontakcie z osobą chorą będą się gorzej czuli, powinny zgłosić się na test na koronawirusa.

Szczepienia a kwarantanna. Sprawdź ile trwa kwarantanna osoby zaszczepionej

Według najnowszych przepisów izolacja chorych na COVID-19 została skrócona i od 15 lutego zakażeni koronawirusem będą przebywać na izolacji nie 10, ale 7 dni. Jednocześnie wykrycie choroby u jednego z domowników wciąż oznacza kwarantannę dla reszty członków gospodarstwa domowego. Zmiana polega jednak na tym, że kwarantanna dla domowników osoby chorej kończy się w wraz z momentem zakończenia izolacji chorego.

Jak wygląda kwarantanna osoby zaszczepionej i ozdrowieńca? Współdomownicy mający status ozdrowieńca lub zaszczepieni, którzy zostali skierowani na kwarantannę, mogą starać się o jej wcześniejsze zakończenie. Aby to zrobić, muszą wykonać test na obecność wirusa SARS-CoV-2 i otrzymać ujemny wynik.

Kwarantanna wjazdowa do Polski

Od 11 lutego wprowadzono koniec kwarantanny po powrocie do Polski z zagranicy, chyba że taka osoba przyjechała spoza strefy Schengen, wówczas jej kwarantanna zostaje skrócona do 7 dni.

Kwarantanna dla medyków i służb mundurowych bez zmian

Dotychczas tylko osoby pracujące w zawodach z tzw. pierwszej linii frontu mogły liczyć na skrócenie kwarantanny. Gwarantowała to nowelizacja rozporządzenia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego, którą opublikowano 31 stycznia 2022 roku. Dotyczy ona:

  • osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2;
  • osób będących żołnierzami lub pracownikami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, żołnierzami wojsk obcych lub ich personelem cywilnym, żołnierzami, funkcjonariuszami lub pracownikami Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Służby Wywiadu Wojskowego, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa.

Od czasu nowelizacji [31 stycznia 2022] kwarantanna dla medyków i służb mundurowych trwa nie 10, ale 7 dni. Można ją skrócić dodatkowo o dwa dni, czyli do 5, ale pod warunkiem, że piątego dnia zostanie wykonany test w kierunku COVID-19 i jego wynik będzie negatywny.

Częściowy powrót do nauki stacjonarnej

Zmiany w obostrzeniach dotyczą także zasad prowadzenia nauki zdalnej w szkołach. Okazuje się, będzie ona trwała krócej niż początkowo przewidywano. Uczniowie szkół ponadpodstawowych i klas V-VIII wrócą do nauki stacjonarnej już 21 lutego.

TOK FM PREMIUM