Ulga na dziecko 2022: ile wynosi ulga prorodzinna i komu przysługuje? Do odliczenia nawet 2700 zł. Polski Ład sporo zmieni

Ulga na dziecko, inaczej ulga prorodzinna to ważne odliczenie i możliwość zwrotu podatku dla wielu osób. Sprawdź czy możesz z niej skorzystać i jak rozliczyć ulgę na dziecko za 2021 w rozliczeniu PIT.

Ulga na dziecko za 2021 a rodzaj opodatkowania. Komu przysługuje, a komu nie przysługuje ulga na dziecko

We wtorek 15 lutego wystartowała kolejna tura rozliczania rocznych zeznań podatkowych. Od 2019 roku można zrobić to za pomocą internetowej platformy Twój e-PIT, która jest częścią systemu e-Urzędu Skarbowego. Co roku pojawia się tam automatycznie wygenerowana deklaracja i jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań, to 2 maja tak stworzony PIT trafi do Urzędu Skarbowego. Mimo że to wygodna alternatywa, to warto najpierw sprawdzić deklarację przed wysłaniem i przy okazji dodać przysługujące nam ulgi. W tym tzw. ulgę na dziecko.

Ulga prorodzinna 2022 przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub rodzinom zastępczym, którzy rozliczają z Urzędem Skarbowym z dochodów opodatkowanych według skali podatkowej. Z ulgi na dziecko nie mogą korzystać osoby opodatkowane 19% podatkiem liniowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, a także opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym (ryczałtem ewidencjonowanym, kartą podatkową). Jeżeli dochody są pozyskiwane w kilku formach opodatkowania (np. Umowa o pracę i działalność gospodarcza z ryczałtem), to ulgę dodaje się tylko do opodatkowanych według skali podatkowej.

Komu jeszcze nie przysługuje ulga na dziecko 2022?

Z prawa do ulgi na dziecko nie mogą skorzystać rodzice lub opiekunowie, gdy na podstawie orzeczenia sądu dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych lub zawarło związek małżeński.

Ulga rodzinna a kwota wolna od podatku. Tracą najmniej zarabiający!

Ulga na dziecko nie przysługuje tym osobom, które łapią się na kwotę wolną od podatku. Dzieje się tak, ponieważ ich podatek wynosi zero, a od zera nie można niczego odliczać. Co ważne, wraz z nowymi przepisami wprowadzonymi w ramach Polskiego Ładu, w 2022 roku kwota wolna od podatku została zwiększona do 30 tys. zł, więc znacznie więcej osób ucierpi z tego powodu nie mogąc odliczyć ulgi na dzieci.

Ulga prorodzinna a wiek dziecka. Czy przysługuje na dziecko po 18. roku życia?

Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy przysługuje ona również na dziecko po 18. roku życia? Niestety ulgę prorodzinną uwzględnia się głównie w przypadku niepełnoletnich dzieci. Są jednak dwa wyjątki od tej zasady:

  • gdy dziecko jest niepełnosprawne i otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną;
  • gdy dziecko nie przekroczyło 25. roku życia i ciągle się uczy, a jego dochody i przychody (z wyjątkiem renty rodzinnej) uzyskane w ramach ulgi dla młodych, po ich zsumowaniu, nie przekraczają 3089 zł.

W drugim przypadku za dochód dziecka rozumie się przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu (bez uwzględnienia zapłaconych w roku podatkowym składek na ubezpieczenie społeczne i straty z lat poprzednich).

Ulga na dziecko 2022 a limit dochodu. To zależy od liczby dzieci i statusu rodzica

Rodzice lub opiekunowie, którzy mają tylko jedno dziecko, muszą zwrócić uwagę na limit dochodów. Po jego przekroczeniu tracą prawo do skorzystania z ulgi. Ile wynosi limit?

112 tys. zł w przypadku, gdy rodzic jest przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (sumuje się dochody małżonków);

112 tys. zł, gdy rodzic jest osobą samotnie wychowującą dziecko;

56 tys. zł, gdy rodzic nie był w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego.

Powyższe limity dotyczą także opiekunów, którzy utrzymywali pełnoletnie dziecko lub dzieci w związku z wykonywaniem ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej. Z limitów zwolnione są osoby, które wychowujących dwoje lub więcej dzieci.

Ile wynosi ulga na dziecko 2022?

Wysokość dostępnej ulgi prorodzinnej uzależniona jest liczby dzieci, jakimi opiekuje się dana osoba lub osoby.

  • Ulga na jedno dziecko - 92,67 zł miesięcznie, czyli 1112,04 zł;
  • Ulga na drugie dziecko - 92,67 zł miesięcznie, czyli 1112,04 zł;
  • Ulga na trzecie dziecko - 166,67 zł miesięcznie, czyli rocznie 2000,04 zł;
  • Ulga na czwarte i każde kolejne dziecko - 225 zł miesięcznie, czyli 2700 zł.

Jak rozliczyć ulgę prorodzinną?

Ulgę na dziecko zaznacza się deklaracji PIT/O (określanym także jako PIT 0), która nie stanowi samodzielnego dokumentu i dodaje się ją jako załącznik do PIT-36, PIT-36L, PIT- 37 lub PIT-28.

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM