TVN7 nadal bez przedłużonej koncesji. KRRiT zaplanowała kolejne głosowanie

Głosowanie ws. koncesji dla TVN7 nie dało rozstrzygnięcia - poinformowała rzeczniczka KRRiT Teresa Brykczyńska. Członek rady prof. Janusz Kawecki (powołany przez prezydenta Andrzeja Dudę) wydał oświadczenie o "blokowaniu w wielu mediach rzetelnej informacji i manipulowaniu nią".

- Dzisiejsze głosowanie ponownie nie przyniosło rozstrzygnięcia, rozkład głosów był taki sam jak poprzednio i przewodniczący ogłosił przerwę w posiedzeniu do jutra, do godz. 14.30 - powiedziała mediom rzeczniczka prasowa KRRiT. Dopytywana potwierdziła, że w piątek ma ponownie odbyć się głosowanie. - Być może zakończy się już jakimś konkretnym efektem, zobaczymy, czekamy do jutra - mówiła Teresa Brykczyńska.

Wcześniej KRRiT trzykrotnie bez rozstrzygnięcia głosowała w sprawie przedłużenia koncesji na nadawanie naziemne dla stacji telewizyjnej TVN7. Trzy głosy padały za przyznaniem koncesji, dwa - przeciwko.

Głosujący przeciw prof. Janusz Kawecki wystosował w związku z tym - przesłane PAP - oświadczenie, w którym "sprzeciwia się blokowaniu w wielu mediach rzetelnej informacji i manipulowaniu nią".

"Ostatnio zauważam, że znaczna część mediów prowadzi kampanię nierzetelnego informowania opinii publicznej o podstawach zajmowanego przeze mnie stanowiska w głosowaniach uchwały odnoszącej się do koncesji dla TVN S.A. na kolejny okres. Chodzi o programy TVN24 oraz TVN Siedem" - napisał członek KRRiT.

Jak zaznaczył, "co prawda w niektórych mediach przebiło się uzasadnienie decyzji" o głosowaniu przeciwko przyjęciu uchwały dotyczącej programu TVN24, jednak "większość mediów, prezentując wyniki głosowania nad przyznaniem koncesji na program TVN Siedem, pomija informację o wydanym przeze mnie oświadczeniu. Widoczne jest także manipulowanie przekazem tych informacji".

Koncesja TVN7 wygasa 25 lutego

Kawecki przypomniał, że swoje stanowisko w tej sprawie przedstawiał w oświadczeniach z 1 i 10 lutego. "W tym ostatnim, wydanym bezpośrednio po głosowaniu KRRiT nad uchwałą dotyczącą programu TVN Siedem, przedstawiłem kolejny raz uzasadnienie podjętej decyzji. Chciałbym bardzo mocno podkreślić, że głosuję przeciwko przyznaniu tej koncesji dlatego, iż nadawca narusza wymagania ustawowe stawiane strukturze kapitałowej nadawców mediów w Polsce. W rozpatrywanym wniosku podmiot dominujący występujący w tej strukturze kapitałowej znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym" - wyjaśnił.

"W swoich audycjach nadawca programu TVN Siedem, prezentując mój brak zgody na udzielenie koncesji, nie tylko nie informuje o merytorycznej podstawie mojego stanowiska, ale nawet stosuje manipulacje. W ostatnio prowadzonej kampanii nadawca wzywa odbiorców programu do interweniowania w KRRiT wobec braku wydania koncesji na program TVN Siedem" - napisał prof. Kawecki.

Jak dodał, kilkanaście takich protestów dotarło bezpośrednio na jego skrzynkę. "Każdemu z autorów odpowiedziałem, przesyłając tekst mego 'Oświadczenia' z 10 lutego br. Już otrzymałem od większości z nich podziękowania za informację o rzeczywistej podstawie zajmowanego przeze mnie stanowiska. Przypuszczali, iż moja decyzja wynika z niesprawiedliwej oceny programowej nadawcy" - zaakcentował.

"W dniu 16 lutego br. w audycji 'Fakty' w informacji zaprezentowanej ok. godziny 19.11 zastosowano nawet manipulację wobec mojej wypowiedzi przywołanej z audycji 'Aktualności' wyemitowanej w dniu 15 lutego br. w Radiu Maryja. W materiale 'Faktów' z nagrania mojej wypowiedzi, która trwała ponad 19 minut, przedstawiono zaledwie kilkusekundowy fragment odnoszący się do ogólnego problemu, który podjęty został przez prowadzącego audycję w Radiu Maryja. Chodziło o stosunkowo częste nieprzestrzeganie prawa w Polsce i konsekwencje tego działania" - relacjonował.

Jak podkreślił powołany do KRRiT przez prezydenta prof. Kawęcki, jego radiowa wypowiedź przywołana w "Faktach" została "zmieniona w taki sposób, że pominięto początek zdania, który brzmiał: I tak jest we wszystkich innych sytuacjach; proszę zobaczyć…, a wyemitowano część wypowiedzi, zaczynając dopiero od słów: 'wiele różnych działań takich bezprawnych, obraźliwych, chamskich…'".

"Manipulacja wypowiedzianymi przeze mnie słowami stworzyła wrażenie, jakobym tak charakteryzował program TVN Siedem i tym uzasadniał moje stanowisko w głosowaniu nad przyznaniem koncesji. W rzeczywistości słowa te odnosiły się do owych 'innych sytuacji' występujących w otaczającej nas rzeczywistości. Przy takiej prezentacji mojego stanowiska nie dziwię się reakcji odbiorców programu TVN Siedem kierujących skargi do KRRiT. Mając powyższe na uwadze przedstawiłem niniejsze stanowisko na posiedzeniu KRRiT, po głosowaniu w dniu 17 lutego br. i niniejszym przekazuję do publicznej wiadomości" - dodał prof. Kawecki.

Koncesja na nadawanie naziemne dla TVN7 wygasa 25 lutego, ale dzięki holenderskiej licencji program będzie można po tej dacie nadal oglądać w polskich sieciach kablowych i na platformach cyfrowych. Wniosek do KRRiT o przedłużenie koncesji został złożony przez TVN Grupa Discovery w grudniu 2020 roku.

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM