Ulga termomodernizacyjna 2022 a rozliczenie PIT 2021. Nie każdy skorzysta

Zbliża się termin rozliczania PIT za 2021. Podpowiadamy więc jak rozliczyć ulgę termomodernizacyjną za 2021 rok, kto może z niej skorzystać i co można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej za 2021 rok.

Ulga termomodernizacyjna to możliwość odliczenia wydatków poniesionych na termomodernizację domu lub instalacji grzewczej bądź elektrycznej. Mogą z niej skorzystać podatnicy rozliczający PIT i ryczałtowcy, którzy są właścicielami domów jednorodzinnych. Kwota ulgi, którą można odliczyć od dochodu (w PIT) lub przychodu (w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych) wynosi 53 000 zł. W kolejnym artykule podpowiadamy, jak ją odliczyć od podatku?

Na czym polega termomodernizacja?

Czym jest termomodernizacja? To proces, który polega na wprowadzaniu zmian modernizacyjnych budynku, by ograniczyć utratę ciepła i zużycie energii. Można to zrobić np. poprzez ulepszenie instalacji grzewczej, wymianę okien, zainstalowanie paneli fotowoltaicznych albo zewnętrzne ocieplenie ścian. Rosnące ceny prądu i gazu sprawiają, że obecnie coraz więcej osób decyduje się na takie rozwiązanie. Termomodernizacja pozwala zmniejszyć zużycie paliwa lub prądu oraz przyszłe wydatki na ciepło i prąd, co z kolei przekłada się na niższe koszty utrzymania.

Według obecnych przepisów dot. ulgi, do termomodernizacji zalicza się:

 • ulepszenie, gdzie zmniejsza się zapotrzebowanie na energię dostarczaną na ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej oraz ogrzewanie budynków mieszkalnych;
 • ulepszenie, gdzie zmniejszają się straty energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;
 • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych;
 • całkowitą lub częściową zamianę źródeł energii na źródła odnawialne (np. pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne) lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Dla kogo jest ulga termomodernizacyjna? Kto może z niej skorzystać?

Ulga termomodernizacyjna przysługuje za rok podatkowy, w którym zostały poniesione wydatki. W 2022 będzie to więc ulga za 2021 rok. Kto może z niej skorzystać? Ulga termomodernizacyjna przysługuje właścicielom i współwłaścicielom budynków wolnostojących, w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej, którzy ponieśli koszty związane z modernizacją budynku. Muszą to być domy oddane do użytku (nie będące w budowie). Zatem ulga nie przysługuje tym osobom, które dopiero zaczęły się budować. Jednocześnie właściciel lub współwłaściciel musi rozliczać się za pomocą deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT- 37 lub PIT-28.

Wydatki na termomodernizację łapią się do ulgi tylko po spełnieniu poniższych wymagań:

 • są one wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych;
 • dotyczą przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostanie ukończone w ciągu 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniosło się pierwszy wydatek, a więc ulga termomodernizacyjna nie musi zostać ukończona w roku podatkowym, za który chcemy się rozliczyć;
 • posiada się fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT, który nie korzysta ze zwolnienia od tego podatku lub fakturę zawierającą podatek od wartości dodanej wystawiona przez podmiot z państwa członkowskiego UE;
 • modernizacja nie została sfinansowana lub dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócona w jakiejkolwiek formie;
 • modernizacja nie została wpisana do kosztów uzyskania przychodów;
 • modernizacja nie została odliczona od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
 • modernizacja nie została uwzględniona w związku z korzystaniem z ulg podatkowych zgodnie z Ordynacją podatkową.

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM