Ulga na dziecko. 112 tys. brutto czy netto? Limit dochodu uderza w najmniej i najwięcej zarabiających

Jednym z najważniejszych elementów rozliczania PITu jest uwzględnienie obowiązujących ulg. Do popularniejszych należy ulga na dziecko (ulga prorodzinna). Wyjaśniamy, kto może z niej skorzystać i jak wyglądają limity dochodu.

Ulga na dziecko. 112 tys. brutto czy netto? Limit dochodu uderza w najmniej i najwięcej zarabiających

Ulga prorodzinna, nazywana także ulgą na dziecko, przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub rodzinom zastępczym, którzy rozliczają z Urzędem Skarbowym z dochodów opodatkowanych według skali podatkowej. Wyklucza to więc osoby opodatkowane podatkiem liniowym i zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Co ważne, osoby posiadające tylko jedno dziecko, muszą mieścić się w limitach dochodu. Limit dochodu to kwota brutto pomniejszona o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenie społeczne. Ile wynosi limit dla ulgi na dziecko?

 • 112 tys. zł w przypadku, gdy rodzic jest przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (sumuje się dochody małżonków);
 • 112 tys. zł, gdy rodzic jest osobą samotnie wychowującą dziecko;
 • 56 tys. zł, gdy rodzic nie był w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego.

Jak widać nie wszyscy mają możliwość skorzystać z udogodnienia, jakim jest ulga na dziecko. Limit dochodu uderza nie tylko w osoby zarabiające więcej niż 56 lub 112 tys. W 2022 roku podniesiono kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł i każdy, kto łapie się do tego limitu, nie będzie mógł skorzystać z ulgi na dziecko. Dzieje się tak, ponieważ osoba zwolniona płaci zero podatku, a od zera nie można niczego odliczyć.

Ulga na dziecko urodzone w trakcie roku. Czy maluchy z 2021 też łapią się na ulgę?

Rodzice dzieci, które przyszły na świat w 2021 roku, także skorzystają z ulgi na dziecko, ale nie w pełnym wymiarze. Dla dzieci urodzonych w 2021 roku oblicza się ulgę za pełne miesiące życia dziecka (ulga wynosi 92,67 zł miesięcznie).

Ile wynosi ulga na dziecko 2022?

Wysokość dostępnej ulgi prorodzinnej uzależniona jest liczby dzieci, którymi opiekuje się dana osoba lub osoby. Dodatkowo, jeżeli w rodzinie jest dwójka lub więcej dzieci nie obowiązują limity dochodów.

 • Ulga na jedno dziecko - 92,67 zł miesięcznie, czyli 1112,04 zł;
 • Ulga na drugie dziecko - 92,67 zł miesięcznie, czyli 1112,04 zł;
 • Ulga na trzecie dziecko - 166,67 zł miesięcznie, czyli rocznie 2000,04 zł;
 • Ulga na czwarte i każde kolejne dziecko - 225 zł miesięcznie, czyli 2700 zł.

Gdy rodzina jest wielodzietna, dodajemy do siebie powyższe kwoty. Oznacza to, że:

 • przy dwójce dzieci rodzice odliczą 1112,04 zł + 1112,04 zł, czyli razem 2224,08 zł.
 • przy trójce będzie to 1112,04 zł + 1112,04 + 2000,04 zł, czyli 4224,12.
 • przy czwórce 1112,04 zł + 1112,04 + 2000,04 zł + 2700 zł, czyli 6924,12 zł,
 • jeżeli w rodzinie jest pięć lub więcej dzieci, to dodajemy 2700 zł tyle razy, ile mamy kolejnych pociech.

Jak rozliczyć ulgę prorodzinną?

Ulgę na dziecko zaznacza się w deklaracji PIT/O (określanym także jako PIT 0). Nie stanowi ona samodzielnego dokumentu i jest traktowana jako załącznik do PIT-36, PIT-36L, PIT- 37 lub PIT-28.

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM