Dzień Kobiet 2022. Dlaczego kobiety zarabiają mniej od mężczyzn?

Kobiety na rynku pracy w Polsce: nierówności płacowe w Polsce są jednymi z niższych w Europie, a kobiety są lepiej wykształcone i bardziej cenione przez pracodawców.

Dzień Kobiet to doskonały moment na przyjrzenie się płci pięknej od strony ekonomii i gospodarki. Okazuje się, że kobiety wciąż zarabiają mniej od mężczyzn, mają niższe emerytury, ale z drugiej strony są lepiej wykształcone, cenione bardziej przez pracodawców. Do tego żyją dłużej – wynika z raportu Walutomatu "Rola kobiet w gospodarce" z marca 2022 roku.

Autorzy raportu przeanalizowali znaczenie kobiet we współczesnej Polsce, korzystając z najnowszych danych Spisu Powszechnego i danych GUS. Warto przypomnieć, że kobiety w Polsce stanowią 51,5% społeczeństwa, co przekłada się na 19,68 mln osób.

Ile zarabiają kobiety w Polsce? Ich aktywność na rynku pracy wciąż rośnie

Aktywność zawodowa kobiet w Polsce niezmiennie rośnie. Polki są dobrze wykształcone, są także świetnymi managerkami. Jeszcze w 2009 roku zatrudnionych było 55,6% kobiet w wieku 20-64 lata. W 2020 roku było to o 10 punktów procentowych więcej – 65,7%. Jednak kobiety na polskim rynku pracy wciąż dotykają nierówności płacowe – kobiety zarabiają ok. 8,5% mniej niż mężczyźni na tych samych stanowiskach. Co ciekawe, nierówności te są jednymi z niższych w Europie – wynika z omawianego wyżej raportu.

W Polsce istnieją już przepisy zakazujące różnicowania płac między kobietami i mężczyznami na poziomie indywidualnym (zostały wdrożone do Kodeksu Pracy przez dyrektywę unijną 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy – nierównego traktowania ze względu na płeć wprost zakazuje art. 11 Kodeksu Pracy). 

Mimo tego Polki wciąż zarabiają mniej od Polaków. Powodów takiej sytuacji jest wiele i wynikają one m.in. ze stereotypowych przekonań dotyczących aktywności zawodowej kobiet, dodatkowego obciążenia obowiązkami domowymi i opiekuńczymi, czy ograniczonego dostępu do najwyższych stanowisk. To wszystko sprawia, że możliwość realizowania ambicji i planów zawodowych przez kobiety jest ograniczona, rodzi także ryzyko ubóstwa emerytalnego.

Kobiety na rynku pracy w Polsce. Firmy z większą równością płci na wyższych stanowiskach mają szansę na większe zyski 

Problemem kobiet na rynku pracy jest m.in. brak przebicia się na najwyższe stanowiska firmowe. Optymistycznym jednak akcentem jest to, iż z badań wynika, że firmy z większą równością płci na wyższych stanowiskach mają o 26% większe szanse na ponadprzeciętne zyski niż te, które mają najmniej kobiet wśród kadry zarządzającej lub nie mają ich wcale.

Także emerytura kobiet na rynku pracy w Polsce jest znacznie niższa niż mężczyzn, co wynika z niższych płac, ale przede wszystkim niższego wieku emerytalnego. W 2021 roku średnia emerytura mężczyzn wynosiła 3184,20 zł, a kobiet – 2127,71 zł.

„Kobiety pracują krócej, a ponieważ wysokość emerytury zależy od wysokości wpłaconych składek ich świadczenia są dużo niższe" - mówi Maciej Przygórzewski, główny analityk walutowy Walutomatu.

Pandemia koronawirusa także nie pomogła kobietom, ponieważ, jak wynika ze statystyk, sporo z nich zrezygnowało z aktywności zawodowej w tym okresie.

Kobiety na rynku pracy w Polsce a Nowy Ład

Przy okazji Dnia Kobiet 2022 warto zastanowić się nad oceną Nowego Ładu przez Polki. Jak wynika z badania UCE Research oraz SYNO Poland dla Business Insider Polska, jedynie nieco ponad 11% kobiet w Polsce dobrze ocenia dotychczasowe efekty wprowadzenia zmian podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu. Zaledwie 12,7 proc. kobiet uważa, że wprowadzenie Polskiego Ładu od stycznia 2022 było dobrą decyzją rządu. 

Negatywnie konsekwencje wprowadzenia zmian podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu oceniają przede wszystkim kobiety w wieku 23-35 lat (wśród nich 64,2%), z miesięcznym dochodem netto powyżej 9 000 zł (81,4%), wykształceniem wyższym (67,2%) i miast powyżej 500 tys. mieszkańców (68,9%.). Najczęściej negatywne oceny wystawiają pracownice dużych firm/instytucji (101-250 pracowników) – 68%. 

Polski Ład pozytywnie oceniają przede wszystkim Polki w wieku 23-35 lat (14,7% z nich), z miesięcznym dochodem netto 5000-6999 zł (19,4%), wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (26,7%), mieszkające w miejscowościach od 50 tys. do 99 tys. mieszkańców (18,7%).

Teraz z kodem: UKRAINA odsłuchasz każdą audycję i podcast TOK FM. Aktywuj kod tutaj

TOK FM PREMIUM