Ulga termomodernizacyjna 2022. Co można odliczyć w rozliczeniu PIT? Dla niektórych nawet 106 000 zł ulgi

Osoby, które składają PIT 2022 i dokonały modernizacji domu, będą mogły skorzystać z udogodnienia jakim jest ulga termomodernizacyjna. Warto wiedzieć, jakie koszty termomodernizacji można odliczyć, bo limit ulgi to nawet 106 tys. zł.

Ulga termomodernizacyjna za 2021. Co można odliczyć? Lista działań jest spora

Ulga termomodernizacyjna to możliwość odliczenia wydatków poniesionych na termomodernizację domu lub instalacji grzewczej bądź elektrycznej. Warunek jest jednak taki, by modernizacja została przeprowadzona w budynku oddanym wcześniej do użytku. Nie mogą to być też mieszkania w bloku lub lokale przemysłowe w budynkach wielorodzinnych.

Co można zaliczyć do termomodernizacji? W przepisach wyszczególniono następujące ulepszenia budynku:

  • ulepszenie, gdzie zmniejsza się zapotrzebowanie na energię dostarczaną na ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej oraz ogrzewanie budynków mieszkalnych - chodzi tu o docieplenie ścian, podłóg, dachów budynku oraz wymianę okien i drzwi zewnętrznych na cieplejsze;
  • ulepszenie, gdzie zmniejszają się straty energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków - do takich działań należy np. wymiana kotła na sprawniejszy (np. kondensacyjny), docieplenie instalacji lub zainstalowanie rekuperacji;
  • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych;
  • całkowitą lub częściową zamianę źródeł energii na źródła odnawialne (np. pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne) lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Termomodernizacja budynku. Dofinansowanie i ulga wykluczają się

Jeżeli gospodarze zainstalowali u siebie panele fotowoltaiczne, wymienili okna czy ulepszyli instalację grzewczą to jak najbardziej mogą wpisać ulgę termomodernizacyjną przy rozliczeniu PIT, pod warunkiem, że nie skorzystali z dofinansowania na te cele.

Przez dofinansowanie rozumie się m.in. korzystanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Gdy termomodernizacja została w jakikolwiek sposób dofinansowana, wówczas nie można już uwzględniać jej w ulgach przy rocznym zeznaniu podatkowym! W skrócie, dofinansowanie i ulga wykluczają się.

Ulga termomodernizacyjna 2022 może wynieść nawet 106 tys. zł

Ulga termomodernizacyjna ma swoje limity, jednak przy skromniejszej modernizacji budynku powinny one w zupełności wystarczyć. Jedna osoba może maksymalnie odliczyć koszty w wysokości 53 tys. zł, a w przypadku małżonków kwota ta jest podwajana i wynosi 106 tys. zł.

Korzystanie z ulgi termomodernizacyjnej należy zaznaczyć w rozliczeniu PIT/0, dołączanym do PIT-36, PIT-36L, PIT- 37 lub PIT-28 za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatek. Odliczenie może być realizowane w kolejnych latach, ale nie dłużej niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek - w przypadku gdy kwota kosztów jest wyższa niż podatek.

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM