Nowe zasady kwarantanny. Kiedy szczepienie przed nią nie chroni?

Nowe zasady kwarantanny wprowadzone 15 lutego rozporządzeniem ministra zdrowia Adama Niedzielskiego zakładają skrócenie okresu odosobnienia z 10 do 7 dni oraz rezygnację z tak zwanej kwarantanny z kontaktu.
Zobacz wideo

Kwarantanna, czyli odosobnienie z powodu ryzyka zakażenia, jest nakładana na osoby przekraczające granice RP, mieszkające z osobą chorą na koronawirusa oraz pacjentów skierowanych przez lekarza na test w kierunku COVID-19.

W każdym z tych trzech przypadków kwarantanna trwa 7 dni. Wyjątek stanowią osoby udzielające świadczenia chorym na COVID-19, żołnierze i funkcjonariusze. Dla tych grup kwarantanna została skrócona do 5 dni.

Z kwarantanny wjazdowej zwolnieni są zaś podróżni posiadający unijny certyfikat covidowy.

Koniec kwarantanny z kontaktu

11 lutego przestała obowiązywać tak zwana kwarantanna z kontaktu. Oznacza to, że sama styczność z osobą, u której stwierdzono koronawirusa nie powoduje, iż zostajemy objęci obowiązkowym odosobnieniem.

Kwarantanny unikną także ozdrowieńcy. Osoby, które chorowały na COVID-19 nie później niż 6 miesięcy od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, nie podlegają odosobnieniu, nawet jeśli zamieszkują pod jednym dachem z osobą chorą na koronawirusa. Warunkiem zdjęcia kwarantanny jest jednak uzyskanie negatywnego wyniku testu na COVID.

Kwarantanna mimo szczepienia? 

Osoby w pełni zaszczepione również mogą zostać objęte kwarantanną. Stanie się tak w przypadku powrotu z wyjazdu do kraju spoza strefy Schengen. Jeśli nie przedstawimy przy kontroli granicznej aktualnego negatywnego wyniku testu na COVID-19, będziemy musieli poddać się siedmiodniowemu odosobnieniu. Pełne zaszczepienie nie uchroni przed kwarantanną także osób mieszkających z zakażonym koronawirusem, o ile nie otrzymają one negatywnego wyniku testu na COVID-19.

Podczas kwarantanny nie można opuszczać miejsca swojego zamieszkania. Zostaje ona zawieszona jedynie na czas wykonania testu, na który skierował nas lekarz podstawowej lub nocnej opieki zdrowotnej. Zawieszenie kwarantanny lub izolacji ma miejsce także kiedy konieczna jest wizyta u lekarza. W tych sytuacjach nie ma obowiązku zgłaszania się do sanepidu.

Co grozi za naruszenie kwarantanny? 

Tego, czy osoba objęta kwarantanną przestrzega zakazu opuszczania miejsca zamieszkania, pilnują patrole policyjne. Za złamanie kwarantanny przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej nawet w wysokości 30 tys. złotych. 

Kwarantanna a izolacja

W przeciwieństwie do kwarantanny nakładanej na osoby zdrowe, izolacja dotyczy osób, u których stwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2. Trwa ona 7 dni. 

Dla osób wykonujących zawody medyczne, żołnierzy oraz funkcjonariuszy, okres izolacji może zostać skrócony do 5 dni, jeżeli wynik testu wykonany nie wcześniej niż w piątej dobie jest negatywny.

W każdym przypadku o wydłużeniu czasu izolacji może zadecydować lekarz, jeśli uzna, iż stan pacjenta tego wymaga. 

TOK FM PREMIUM