KRP COVID-19: co to za rejestr i czyje dane do niego trafiają? Wyjaśniamy

Rejestr COVID umożliwia gromadzenie danych dotyczących zdrowia osób zarażonych koronawirusem. Jakie dane na temat pacjentów zbiera Krajowy Rejestr Pacjentów COVID-19?

KRM, czyli Krajowy Rejestr Medyczny jest elektroniczną platformą usług w zakresie ochrony zdrowia, która umożliwia gromadzenie, analizę, wytwarzanie i udostępnianie zasobów cyfrowych dotyczących zdrowia pacjentów. Częścią Krajowego Rejestru Medycznego jest również KRP COVID-19 - czyli Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19.

Rejestr COVID powstał w kwietniu 2020 roku, początkowo jego działanie zaplanowano na okres 12 miesięcy. Ze względu na przedłużającą się pandemię koronawirusa funkcjonowanie Rejestru COVID-19 wydłużono najpierw do 31 grudnia 2021 roku, a następnie do 31 grudnia 2022 r.

KRP COVID-19. Kto trafia do Krajowego Rejestru Pacjentów covidowych?

Do Rejestru COVID wprowadza się dane pacjentów, którzy przebywają w izolacji lub są hospitalizowani, spełniających jedno z poniższych kryteriów:

 • osoby, u których stwierdzono zachorowanie na COVID-19 wywołaną wirusem SARS-CoV-2, na podstawie pozytywnego wyniku testu na COVID-19, lub
 • osoby, u których lekarz podejrzewa zachorowanie w związku z występowaniem objawów w kierunku COVID-19.

Do KRP COVID-19 nie włącza się między innymi następujących osób:

 • Pacjentów hospitalizowanych, u których wykonane zostały testy (np. na wejściu do szpitala czy przed przekazaniem pacjenta do innego podmiotu leczniczego), którzy przechodzą chorobę bezobjawowo, a wynik testu był negatywny. W takim przypadku należy korzystać wyłącznie z funkcji zlecania testów na COVID-19,
 • Rodziców i rodzeństwa pacjentów małoletnich, którzy są poddawani testom,
 • Pacjentów, u których wykonano test na COVID-19 z wynikiem pozytywnym, lecz odesłano do izolacji domowej ze względu na brak objawów lub dobre samopoczucie (w tym przypadku pieczę nad pacjentem przejmuje Sanepid),
 • Pracowników podmiotu leczniczego zlecającego test, którym wykonywane są testy na COVID-19, którzy nie są hospitalizowani lub nie zostali skierowaniu do pobytu w izolacji.

Rejestr COVID: jakie dane zbiera? Kto wprowadza je do systemu?

Rejestr COVID-19 zawiera katalog danych pacjenta COVID+ I wymaga wprowadzenia następujących danych:

 • 6 danych identyfikujących pacjenta: PESEL, imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, telefon kontaktowy,
 • 3 do 7 informacji wprowadzanych przy przyjęciu pacjenta do placówki medycznej (data przyjęcia, oddział, data wyniku testu i wynik testu COVID-19, MEWS (czyli zmodyfikowana skala wczesnego ostrzegania - z ang. Modified Early Warning Score), respirator, ECMO (to technika pozaustrojowego natleniania krwi),
 • 1 rekord danych monitorowany codziennie - (skala MEWS)
 • 5 grup danych monitorowanych codziennie: oddział, data wyniku testu i wynik testu COVID-19, Respirator, ECMO,
 • 4 rekordy danych zbieranych przy zakończeniu hospitalizacji (data zakończenia, sposób zakończenia hospitalizacji, przyczyny ew. zgonu, osoba do kontaktu mogąca udzielić informacji w sprawie zgonu).

Według rozporządzenia Ministra Zdrowia, dane wprowadzać mogą dwa rodzaje podmiotów:

 • te wykonujące działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalnego, w tym opiekę zdrowotną w izolatorium,
 • medyczne laboratoria diagnostyczne wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

TOK FM PREMIUM