Obrzucił śnieżkami auto Kai Godek. Będzie musiał zapłacić grzywnę - zdecydował sąd

W sprawie obrzucenia śnieżkami samochodu, którym podróżowała aktywistka pro life Kaja Godek, Sąd Rejonowy w Płocku wydał wobec obwinionego 22-letniego Antoniego G. wyrok nakazowy 300 zł grzywny, zasądzając też 70 zł zryczałtowanych wydatków postępowania i 30 zł tytułem opłaty.
Zobacz wideo

Sprawa dotyczy wydarzeń ze stycznia 2021 r. po pierwszej rozprawie w procesie o obrazę uczuć religijnych, który toczył się w płockim Sądzie Rejonowym. Gdy uczestnicząca w nim jako oskarżycielka posiłkowa Kaja Godek opuściła budynek sądu i wsiadła do samochodu, część demonstrujących pod hasłem "Tęcza nie obraża" blokowała przejazd. Aut, którym podróżowała Godek, obrzucone zostało śnieżkami.

- W sprawie z art. 76 Kodeksu wykroczeń przeciwko obwinionemu 22-letniemu Antoniemu G. został wydany wyrok nakazowy, który obecnie nie jest prawomocny, grzywna 300 zł, 70 zł zryczałtowane wydatki postępowania oraz 30 zł tytułem opłaty - przekazała PAP sędzia Iwona Wiśniewska-Bartoszewska, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Płocku, któremu podlega tamtejszy Sąd Rejonowy.

Oprócz wniosku o ukaranie z art. 76 Kodeksu wykroczeń (Kw), wobec 22-letniego Antoniego G., mieszkańca Warszawy, policja skierowała także wniosek, dotyczący wykroczenia z art. 51 - wniosek ten nadal oczekuje na rozpoznanie.

Zgodnie z art. 51. Kw, kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Tej samej karze, według art. 76 Kw, podlega ten, kto rzuca kamieniami lub innymi przedmiotami w pojazd mechaniczny będący w ruchu.

Oba wnioski policji mają związek ze zdarzeniami, do których doszło tego samego dnia - 13 stycznia 2021 r. - przed budynkiem płockiego Sądu Rejonowego. Odbyła się tam wtedy pierwsza rozprawa w procesie trzech aktywistek: Elżbiety P., Anny P. i Joanny G., oskarżonych w sprawie rozlepienia w 2019 r. wokół płockiego kościoła św. Dominika nalepek z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej w tęczowej aureoli. Rozprawie tej towarzyszyła przed sądem demonstracja kilkunastu osób wspierających oskarżone, zorganizowana pod hasłem "Tęcza nie obraża".

W płockim sądzie obecna była wówczas działaczka pro life Kaja Godek, która uczestniczyła w rozprawie jako jeden z oskarżycieli posiłkowych. Kiedy po zakończeniu rozprawy opuściła budynek sądu i wsiadła do samochodu, część demonstrujących blokowała przejazd auta, które obrzucone zostało śnieżkami. Skandowano jednocześnie "Kaja Godek - to się leczy". Uczestniczy demonstracji takie okrzyki wznosili również wcześniej, gdy na sali sądowej zeznawała Godek.

W trakcie procesu Elżbiety P., Anny P. i Joanny G. przed płockim Sądem Rejonowym odbyły się dwie rozprawy - ostatnia 17 lutego 2021 r. Wyrok uniewinniający wszystkie trzy oskarżone zapadł 2 marca 2021 r. Sąd uznał, że zachowanie aktywistek nie wypełniło znamion zarzucanego im czynu, w tym działania intencjonalnego.

Apelacje od tego wyroku złożyła płocka Prokuratura Rejonowa oraz pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych, oprócz Kai Godek, także byłego już proboszcza parafii - obecnie na emeryturze, gdzie rozlepiono nalepki z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej w tęczowej aureoli. Apelacje te Sąd Okręgowy w Płocku rozpoznał w styczniu tego roku, utrzymując wyrok uniewinniający trzy aktywistki.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM