Ryzyko cyberataku na Polskę? Premier przedłuża stopień alarmowy CHARLIE - CRP

Cyberataki na osoby cywilne to rzecz powszechna w przestrzeni internetowej. Jednak wymierzone w infrastrukturę, czy systemy państwowe zdarzają się rzadko i są elementem terroru i wojny hybrydowej. Czy cyberatak na Polskę to realne zagrożenie?

Czwartkowa awaria na kolei, która spowodowała ogromne utrudnienia w kursowaniu pociągów PKP, wywołała pytania o możliwy cyberatak na Polskę. Do podobnej sytuacji doszło bowiem w styczniu na Białorusi, gdzie grupa hakerów zaatakowała tamtejszy system kolejowy powodując kilkutygodniowe utrudnienia.

Czy faktycznie problemy w kursowaniu polskich pociągów są wynikiem cyberataku na Polskę, nie wiadomo. Na pewno jednak władze nie zbagatelizowały niepokojących sygnałów, bowiem pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa zapowiedział zwołanie Zespołu ds. Incydentów Krytycznych:

- W związku z wystąpieniem usterek urządzeń sterowania ruchem kolejowym jeszcze dziś odbędzie się posiedzenie Zespołu ds. Incydentów Krytycznych działającego zgodnie z art. 36 ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa  - poinformował na Twitterze.

Jednocześnie dwa dni temu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, iż premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o przedłużeniu stopnia alarmowego CHARLIE - CRP.

- Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające drugi stopień alarmowy (BRAVO) na obszarze województwa lubelskiego i podkarpackiego oraz trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE–CRP) na terytorium całego kraju. Stopnie będą obowiązywały do 31 marca 2022 r. do godz. 23:59 - czytamy w komunikacie RCB

Co to jest cyberatak? To bardzo niebezpieczna broń XXI w

Cyberatak to rodzaj ofensywnego działania w Internecie osób lub organizacji, którego celem mogą być systemy informatyczne, sieci komputerowe, komputery lub inne urządzenia osobiste. Cyberprzestępcy dokonujący takich ataków mogą dążyć do kradzieży lub zniszczenia danych, bądź zakłócenia działalności. Cyberataki są także środkiem do popełniania takich przestępstw, jak oszustwa czy szantaże. 

Rodzaje zagrożeń a stopnie alarmowe i stopnie alarmowe CRP

Stopnie alarmowe są wprowadzane przez władze w przypadku zagrożenia wystąpieniem ataku terrorystycznego, bądź jego wystąpienia.

Stopień alarmowy CRP zaś jest wprowadzany w przypadku zagrożenia wystąpieniem cyberataku. Mówimy o nim wówczas, gdy atak cyberprzestępców wymierzony jest w systemy teleinformatyczne organów administracji publicznej lub systemy teleinformatyczne wchodzące w skład infrastruktury krytycznej.

Rodzaje stopni alarmowych

Pierwszy stopień alarmowy (ALFA) – pierwszy stopień alarmowy CRP (ALFA–CRP)

Pierwszy stopień alarmowy można wprowadzić w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia.

Drugi stopień alarmowy (BRAVO) – drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO–CRP)

Drugi stopień alarmowy można wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.

Trzeci stopień alarmowy (CHARLIE) – trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE–CRP)

Trzeci stopień alarmowy można wprowadzić w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym, godzącego w bezpieczeństwo lub porządek publiczny albo bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej.Trzeci stopień może być także wprowadzony w przypadku  uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Czwarty stopień alarmowy (DELTA) – czwarty stopień alarmowy CRP (DELTA–CRP)

Czwarty stopień alarmowy można wprowadzić w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym powodującego zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego albo bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, albo bezpieczeństwa innego państwa lub organizacji międzynarodowej oraz stwarzającego zagrożenie dla Rzeczypospolitej Polskiej. Czwarty stopień może być wprowadzony także gdy uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

TOK FM PREMIUM