Ustawa o obronie ojczyzny. Co zawiera? "Polska musi być krajem zdolnym do skutecznej obrony"

Ustawa o obronie ojczyzny została zatwierdzona przez Senat bez żadnych poprawek. W ekspresowym tempie trafiła także do prezydenta, który w piątek 18 marca złożył pod nią podpis. Co zawiera ustawa o obronie ojczyzny? Prezentujemy najważniejsze zmiany.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o obronie ojczyzny. Ma ona zwiększyć bezpieczeństwo naszego kraju

Prezydent Andrzej Duda w Pałacu Prezydenckim złożył swój podpis pod ustawą o obronie ojczyzny. W uroczystym podpisaniu wzięli udział m.in premier Mateusz Morawiecki, wicepremier ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński, szef MON Mariusz Błaszczak oraz przedstawiciele Wojska Polskiego.

- Niestety spodziewaliśmy się, że atak na Ukrainę może nastąpić i że w związku z tym my w przyszłości możemy być kolejnym celem napaści żarłocznej, imperialnej Rosji - powiedział prezydent Duda podczas ceremonii. Potrzebę rozbudowy i wzmocnienia polskiej armii podkreślał także wicepremier Kaczyński, który powiedział, że "Polska musi być krajem zdolnym do skutecznej obrony".

Ustawa o obronie ojczyzny. Co zawiera? Szykuje się wiele zmian

Ustawa o obronności liczy ponad 820 artykułów, zawartych na ponad 450 stronach, a jej celem jest m.in. zwiększenie budżetu na obronność Polski, zwiększenie liczebności Wojska Polskiego, odtworzenie systemu rezerw oraz możliwość lepszego wyszkolenia żołnierzy. Ponadto ustawa porządkuje obowiązujące przepisy, zastępując ustawę z 1967 roku, i konsoliduje dotychczasowe regulacje rozproszone po innych ustawach.

Do najważniejszych założeń ustawy należą:

  1. 3 proc. PKB na obronność - według zapisów na potrzeby obronne przeznacza się corocznie wydatki z budżetu państwa w wysokości nie mniejszej niż 2,2 proc. PKB w roku 2022 i co najmniej 3 proc. PKB w roku 2023 i latach kolejnych. Szef MON, planując wydatki na modernizację techniczną wojska, "uwzględnia polski przemysłowy potencjał obronny oraz wydatki na badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie obronności państwa".
  2. Utworzenie Krajowego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych - środki te będą pochodzić z wpływów m.in.: z tytułu wsparcia udzielonego wojskom obcym oraz udostępniania im poligonów, specjalistycznych usług wojskowych, wpływów uzyskanych ze sprzedaży mienia, darowizn, spadków i zapisów oraz wyemitowanych obligacji.
  3. Nowe formy służby wojskowej - dobrowolna zasadnicza służba wojskowa pełniona będzie przez 12 miesięcy, a pierwszy okres będzie obejmował 28 dniowe szkolenie wojskowe zakończone przysięgą wojskową i wydaniem książeczki wojskowej. Po jego zakończeniu realizowane będzie przez 11 miesięcy szkolenie specjalistyczne. Osoby odbywające dobrowolną zasadniczą służbę wojskową otrzymają uposażenie w wysokości najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego. Ponadto ustawa przyznaje doświadczonym żołnierzom zawodowym, którzy zdecydują się pełnić dalej służbę, dodatek motywacyjny w wysokości uzależnionej od osiągniętego czasu służby.
  4. Zmiany w administracji wojskowej - wojewódzkie sztaby wojskowe zostają przekształcone w Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji, a wojskowe komendy uzupełnień w wojskowe centra rekrutacji. Pracownicy znoszonych organów administracji wojskowej stają się odpowiednio pracownikami Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji oraz wojskowych centrów rekrutacji.

DOSTĘP PREMIUM