Do kiedy można rozliczyć PIT za 2021 rok? Spiesz się, zostało coraz mniej czasu!

Zbliża się ostateczny termin złożenia rocznych deklaracji podatkowych. Dotyczy to PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39. Sprawdzamy, kiedy mija ostateczny termin rozliczenia PIT.

Do kiedy można rozliczyć PIT za 2021 rok. Wciąż jeszcze można składać PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39

Lada chwila rozpocznie się kwiecień, a to oznacza, że zostało coraz mniej czasu na rozliczenie się z rocznego zeznania podatkowego. Co prawda terminy dla wielu deklaracji już minęły, ale dalej można składać PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39. Warto jednak dobrze się zastanowić przed przesłaniem zeznania podatkowego, aby uwzględnić wszystkie możliwe ulgi i nie pomylić się w obliczeniach.

Okres składania PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 rozpoczął się 15 lutego. To właśnie tego dnia na platformie internetowej Twój e-PIT pojawiły się automatycznie wygenerowane deklaracje, które można było edytować lub zaakceptować i przesłać dalej. Podatnicy, którzy jeszcze tego nie zrobili, mają czas do 2 maja 2022, aby rozliczyć się z wyżej wskazanych deklaracji.

Roczne rozliczenie podatkowe a PIT-11. Bez niego nie wypełnisz swojej deklaracji

Jednym z elementów corocznych zeznań podatkowych jest wysyłanie przez pracodawców PIT-11. Zawiera on informacje o przychodach, dochodach, kosztach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. To właśnie PIT-11 stanowi źródło podstawowych danych potrzebnych do przygotowań rocznych zeznań podatkowych (np. PIT-37). PIT-11 sporządzany jest w trzech kopiach, które trafią do:

  • pracodawcy (czyli w przypadku wystawiającego dokument - dla siebie), w celu prowadzenia dokumentacji kadrowo-księgowej;
  • pracownika (termin do 28 lutego);
  • Urzędu Skarbowego właściwego miejscu zamieszkania pracownika (termin do 31 stycznia).

Jak rozliczyć PIT-11? Jak wspomniano wyżej, służy on podatnikowi do wypełnienia pozostałych deklaracji. Jedyne, co podatnik musi zrobić, to przenieść dane z druku PIT-11 do rocznej deklaracji PIT. Najczęściej jest to PIT-37. Deklaracja ta dotyczy przychodów opodatkowanych według skali podatkowej (17% do 1 lipca 2022, 12% od 1 lipca 2022 i 32%). Przychodów zwolnionych z opodatkowania nie wykazuje się w rozliczeniu PIT-37.

Dla kogo są deklaracje podatkowe PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39? Zostało coraz mniej czasu, aby je rozliczyć

PIT-36 - wypełniają wszyscy podatnicy, którzy w trakcie 2021 roku lub na jego koniec przynajmniej część przychodów uzyskiwali bez pośrednictwa płatnika (np. pracodawcy), są to więc osoby: z pozarolniczą działalnością gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, prowadzące specjalne działy produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, a także uzyskujące przychody z najmu i dzierżawy.

PIT-36L - osoby, które wybrały opodatkowanie podatkiem liniowym;

PIT-37 - obejmuje głównie dochody uzyskane z tytułu pracy na etacie, umowy zlecenie i o dzieło, a także emerytury; dotyczy osób, które chcą odliczyć ulgi podatkowe; do wypełnienia deklaracji potrzebny jest PIT-11 uzyskany od pracodawcy lub zleceniodawcy, a w przypadku emerytów, osób przebywających na zwolnieniach lekarskich i rentach - PIT-11A/40 uzyskany z ZUSu.

PIT-38 - obejmuje osoby, które w roku podatkowym osiągnęły dochody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji wynikających z nich praw, udziałów w spółkach posiadających osobowość prawną, ale także przychodów z inwestycji w kryptowaluty;

PIT-39 - dotyczy osób, które osiągnęły dochód z tytułu zbycia nieruchomości wybudowanych lub nabytych w latach 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021.

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM