W Polsce będzie można uprawiać konopie? Prezydent podpisał nowelizację o przeciwdziałaniu narkomanii

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 24 marca 2022 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Nowa regulacji pozwoli na uprawę konopi innych niż włókniste w celu uzyskania surowca przeznaczonego do sporządzania leków recepturowych.

Zmiany w prawie pozwolą na uprawę konopi do celów farmaceutycznych. Prezydent podpisał nowelizację

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 24 marca 2022 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Nowa regulacja umożliwia m.in. uprawę konopi innych niż włókniste w celu uzyskania surowca przeznaczonego do sporządzania leków recepturowych. Nie będzie to jednak takie proste. Nowelizacja szczegółowo reguluje, kto i w jakim celu może uprawiać konopie inne niż włókniste. Prawo zezwala na uprawę w instytutach badawczych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Według nowych przepisów, na uprawę konopi i ich zbiór trzeba otrzymać zezwolenie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Całość będzie musiała odbywać pod nadzorem wideo i będzie objęta systemem sygnalizacji nieuprawnionego dostępu. Dodatkowo rośliny objęte będą technologią zdalnego (radiowego) nadzoru obiektów RFID (Radio-frequency identification). W nowelizacji zaplanowano zmianę definicji konopi włóknistych, ziela konopi innych niż włókniste, a także żywicy konopi.

Nowelizacja ustawy została przyjęta przez Sejm wraz z czterema poprawkami wprowadzonymi przez Senat. Dwie z nich zapewniają spójność przepisów, trzecia poprawka wydłuża termin wejścia przepisów życie, a czwarta doprecyzowuje kwestię oświadczeń o niekaralności osób zatrudnionych przy uprawie konopi.

Konopie przemysłowe a indyjskie. Na czym polega różnica?

W nowelizacji mowa jest o konopiach innych niż włókniste. Podział ten wynika z obowiązujących przepisów, ponieważ tak naprawdę nie wszystkie konopie to marihuana. Poza tym służą one do wielu innych rzeczy niż tylko produkcja nielegalnych substancji. Konopie można podzielić na włókniste (przemysłowe) i indyjskie, z których wytwarzana jest marihuana.

Te pierwsze zawierają niskie stężenia THC, przez co nie mają działania odurzającego i jednocześnie znajdują wiele praktycznych zastosowań. Wytwarza się z nich znane powszechnie olejki CBD, ale także ubrania, sznury, kompozyty, papier czy nawet paliwo. Konopie w przyszłości mogą stać się ekologiczną alternatywą dla plastiku. Wszystko dzięki ich wytrzymałości i łatwości w produkcji.

Uprawa konopi w Polsce. Jak wyglądała do tej pory? Czy była legalna?

Do tej pory w Polsce można było uprawiać wyłącznie konopie włókniste, a ich zastosowanie ograniczało się do przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa. Uprawa innych konopi była zabroniona.

Jednocześnie do ich uprawy niezbędne było zezwolenie, które załatwiało się w urzędzie gminy lub miasta. Chętni do zasadzenia konopi przemysłowych nie mogli być karani za określone przestępstwa lub wykroczenia. Należały do nich:

  • nielegalną uprawę maku, konopi lub krzewu koki,
  • nielegalną uprawę maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych,
  • zabór w celu przywłaszczenia lub kradzież z włamaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych, mleczka lub słomy makowej.

TOK FM PREMIUM